Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Polemiki, opinie i przemyślenia...    /     List A Rozenek Kwiecien    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

List A Rozenek Kwiecien

List A Rozenek 04.2022

Koleżanki i Koledzy! Mundurowi!

 

1. Udało się wygrać z IPN (dużo w tym zasługi nieocenionego Kazimierza Pięty!)! Po czterech latach walki w sądach Instytut będzie musiał odpowiedzieć na pytania, które zadałem w 2018 roku (jeszcze jako zastępca redaktora naczelnego Tygodnik NIE). Na dodatek prezes IPN został ukarany grzywną! Niby nic wielkiego, ale każde zwycięstwo z aparatem pisowskiej władzy cieszy. Treść wyroku:

"Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak Sędzia del. WSA Dariusz Chaciński po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A.R. — zastępcy redaktora naczelnego [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2019 r., sygn. akt II SAB/Wa 672/18 w sprawie ze skargi A.R. — zastępcy redaktora naczelnego [...] na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

  1. uchyla zaskarżony wyrok i zobowiązuje Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do rozpoznania wniosku z dnia 26 czerwca 2018 r. w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z aktami sprawy;

  2. stwierdza, że Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Nardowi Polskiemu dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku z dnia 26 czerwca 2018 r.;

  3. stwierdza, że bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na rzecz A.R. — zastępcy redaktora naczelnego [...] kwotę 1037 (jeden tysiąc trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego."

     

2. Jak wiadomo, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Koledzy posłowie z partii Pana Czarzastego, usiłując przypodobać się środowisku mundurowych, walnęli dwie gafy. Najpierw złożyli na sejmowej komisji wniosek zmieniający ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym, zakładający przelicznik 1,3 proc. do 1990 roku, a potem 0,7 (sic!). Obydwa wnioski zawierały sformułowanie o "służbie na rzecz totalitarnego państwa" i obydwa nie likwidowały tzw. gilotyny, obniżającej świadczenia do średniej ZUS-owskiej. Obydwa wnioski zostały złożone z głupia frant - przy okazji zmian ustawy nie dotyczących w żadnym zakresie naszej sprawy.

Takie, nieuzgodnione z nikim i nieprzemyślane działania, spowodowały ostrą reakcję Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Federacja wystosowała do Pana Czarzastego list protestacyjny, podpisany przez przewodniczącego Zdzisława Czarneckiego. Zachęcam do jego uważnej lektury. ⬇️⬇️⬇️

https://www.fssm.pl/nie-tedy-droga-towarzysze

A kolegów z partii Pana Czarzastego informuję, że jak dotąd lewica była za przelicznikiem 2,6 za CAŁY okres służby, za zniesieniem "gilotyny" ograniczającej świadczenia do średniej ZUS-owskiej, oraz za wyeliminowaniem z obiegu prawnego sformułowania "służba na rzecz totalitarnego państwa". Moje środowisko polityczne – Koło Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej, pozostaje wierne tym postulatom, a partia Pana Czarzastego, chyba z braku wiedzy, od nich odstąpiła. Mam nadzieję, że ten błąd zostanie szybko skorygowany. Najważniejsza jest sprawa, o którą walczymy.

 

3. Życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt. Odnajdźcie jak najdłuższe chwile ukojenia i odpoczynku w towarzystwie Waszych Rodzin i bliskich. Niech moc będzie z Wami!

 

 

Zawsze Wam oddany,

Andrzej Rozenek

 Życzenia A.Rozenek na żywo:  https://www.facebook.com/RozenekAndrzej


Projekt i wykonanie: InforpolNET