ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     5 grudnia 2017 r. posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

5 grudnia 2017 r. posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach.

                                                 PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIAPREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W KATOWICACH

W DNIU 05.12.2017 r.

 

Na posiedzeniu obecnych było 11 członków Prezydium – lista obecności – /załącznik nr 1/

Posiedzenie otworzył Kol. Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, który przywitał obecnych członków Prezydium oraz zaproszonych gości w osobach : Ewa Macek. Następnie zapoznał obecnych z porządkiem obrad /zał. Nr 2/. Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. P. Stypa poprosił Edwarda Krzysztofika o przekazanie informacji w sprawie przeprowadzenia wstępnych rozmów w sprawie reaktywowania koła w Siemianowicach Śląskich. Przekazaliśmy założycielowi jakie czynności powinien wykonać aby koło zostało reaktywowane. Otrzymał statut i nr telefonów do kontaktu. Nie mógł przybyć na dzisiejsze spotkanie ponieważ przebywa w sanatorium. Po powrocie z sanatorium sprawa będzie kontynuowana.

Ad. 3. Ustalenie menu na posiedzenie wigilijne ZW w dniu 14.12.17r.

Ad. 4. Sylwia Romaniuk przekazała informacja iż wszystkie zaproszenia zostały rozesłane.

Ad. 5. Ustalono skład stołu prezydialnego na 14.12.2017r.

Ad. 6. Uchwały, Decyzje i odznaczenia zostały przygotowane.

Ad. 7. Wyznaczenie osób do odznak, dyplomów i wręczenie ich na posiedzeniu ZW w dniu 14.12.2017 r. – Odznaczenia otrzymają : Piotr Stypa, Józef Micek, Adam Zioło, Józef Glinka, Zdzisław Szabat.

Ad. 8. Wyznaczenie osób do składu Komisji Uchwał i Wniosków: - wytypowano : E. Krzysztofik, A. Jąder, R. Purzyński.

Przegłosowano jednogłośnie.

Ad. 9. Wyznaczenie sekretarza na posiedzenie 14.12.2017 r. – wytypowano

S. Romaniuk.

Przegłosowano jednogłośnie.

Ad. 10. Piotr Stypa zapoznał z porządkiem wigilijnego posiedzenia i poprosił o zamieszczenie ww. porządku na stronie internetowej.

Porządek przegłosowano jednogłośnie.

Ad.11. Piotr Stypa zapoznał ze sprawozdaniem na posiedzenie ZW w dniu 14.12.2017 r..

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

Ad.12. Wolne wnioski.

Mieczysław Skowron omówił złożone wnioski o wyróżnienia z koła Mysłowice.

Odznaka „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”:

  1. Andrzej Makowski

  2. Irena Rembek

  3. Stanisław Wszołek

  4. Zbigniew Ziomka

Odznaka „Za zasługi dla SEiRP z dyplomem”:

  1. Ryszard Padewski

  2. Sylwia Romaniuk

  3. Alina Skowron

Dyplom uznania”

  1. Bogusław Cichoński

  2. Dorota Makowska

  3. Jerzy Rajfura

Przegłosowano jednogłośnie.

Ewa Macek omówiła aktualne informacje na temat Ustawy represyjnej : odnośnie zbierania podpisów – Prezydent Miasta Katowice wydał zgodę na zbieranie podpisów pod Teatrem Śląskim w Katowicach. Do pomocy zgłosiły się Koła : Bytom, Tychy, Sosnowiec. Wspomagać będą przedstawiciele SLD m.in. Kol. Nowak oraz posłowie PO – posłanka Kołodziej i poseł Wójcik. Wspierał będzie nas również KOD.

O zbieraniu podpisów powiadomiony jest Komendant Miejski Policji w Katowicach.

Poprzednia zbiórka odbyła się 04.12.2017r. i zebrano bardzo dużo podpisów.

Ludzie są przychylni, chętnie się podpisują.

Przewiduje się, że jako województwo śląskie zbierzemy około 10000 podpisów.

Sama Częstochowa zebrała 1000 podpisów. Jest bardzo dużo pracy ,a brakuje rąk do pracy.

Ewa Macek zwróciła się do prezesa Stypy o pokrycie kosztów delegacji na Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich w Warszawie.

M. Skowron wniósł o podsumowanie prac na koniec roku.

Przedstawił także informacje o Kongresie Praw Obywatelskich, który odbędzie się 08-09.12.2017 r.

W dniu 01.10.2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich obecny był Rzecznik Praw Obywatelskich i zapraszał wszystkich zainteresowanych na powyższy Kongres. Przedstawił program na Obywatelski Kongres Praw Obywatelskich.

Powstała dyskusja w sprawie pokrycia kosztów delegacji Ewie Macek.

Piotr Stypa stwierdził, że jako koordynatora wojewódzkiego Ewę Macek ocenia bardzo dobrze. Jednak co do pokrycia kosztów delegacji jest nastawiony negatywnie, ponieważ nie ma obowiązku wzięcie udziału w Kongresie i jeżeli Ewa Macek chce pojechać to na własny koszt.

Edward Krzysztofik – wszyscy pracujemy społecznie Jak słyszę, to województwo śląskie ma najlepsze wyniki. Skoro jednak nie ma pieniędzy na delegację to możemy wystosować pismo do ZG o rezygnację Ewy Macek z koordynatora wojewódzkiego.

Mieczysław Skowron – można podzielić się kosztami po połowie : połowę pokryje ZW a drugą połowę Koło Katowice.

Propozycję przegłosowano jednogłośnie : Prezes Stypa - 90,-zł i Prezes Purzyński 90,-zł.

Henryk Mikosz – dokładają się Gliwice w kwocie 30,-zł.

 

W takiej sytuacji koszty realizacji zadań przez Koordynatora wojewódzkiego

Powinny pokrywać częściowo wszystkie koła. Sprawa ta zostanie omówiona na ZW w dniu 14.12.2017 r.

Piotr Stypa omówił pismo z ZG dot. informacji kto może być zwolniony z abonamenty RTV – pismo przekazał do omówienia na ZW.

Krystyna Kowalik zapoznała obecnych z pismem N-ka US Warszawa Mokotów o przekazywaniu 1 % na rzecz Stowarzyszenia – (ldz. 1433SER.7010.676 2017 A.D. – l.dz. 58/2017) oraz z pismem dot. ubezpieczeń Warta l.dz. 57/2017 do zapoznania na ZW.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała :

Sylwia Romaniuk

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET