Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH w dniu 21.08.2018r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH w dniu 21.08.2018r.

PORZĄDEK

POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH w dniu 21.08.2018r.

 

 1. Przywitanie członków ZW i zaproszonych gości.

 2. Powołanie sekretarza posiedzenia – Grażyna Waryszak.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków – Edward Krzysztofik, Ewa Macek, Jacek Przybylak.

 4. Przekazanie informacji dot. funduszu socjalnego – Krzysztof Szala.

 5. Złożenie informacji z posiedzenia ZG SEiRP w dniu 26.06.2018 r.- Ewa Macek

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu drukarki dla Prezydium ZW – do kwoty 1000,00 zł.

 7. Omówienie i zatwierdzenie preliminarza na rok 2018. – Krystyna Rogala

 8. Omówienie dokonywania zakupów zgodnie z zasadami gospodarki finansowej. – K. Rogala

 9. Omówienie wpłat składek członkowskich przez poszczególne Koła za I półrocze 2018r.Nr 24/2012 ZG z dn. 21.12.2012r. – K. Rogala

 10. Podniesienie wysokości pogotowia kasowego do 15.000,-PLN i podjęcie Uchwały w tej sprawie. – Ryszard Mędrzyk

 11. Zapoznanie z wnioskiem Prezesa Koła Nr 27 w Mysłowicach w sprawie refundacji w całości lub w części rocznej opłaty za wynajem lokalu dla zapewnienie właściwego funkcjonowania Koła. –

R. Mędrzyk

 1. Omówienie pisma Prezydenta Rybnika – celem przypomnienia wszystkim pozostałym o obowiązku powiadamiania o zmianach w Kołach właściwych organów. – S. Romaniuk

 2. Przerwa i zaproszenie do obiadu.

 3. Dalszy ciąg posiedzenia ZW.

 4. Przekazanie informacji w sprawie wyjazdowego posiedzenia ZW do Zakopanego w dniach 14-16.08.2018 r. – H. Mikosz

 5. Przekazanie informacji dot. Ustawy Represyjnej.- E. Macek.

 6. Zapoznanie z pismem R. Wiśniewskiego. - Edward Krzysztofik

 7. Informacja ws. Ubezpieczeń – PZU, Warta – Ewa Macek

 8. Dyskusja, wolne wnioski.

 9. Odczytanie i podjęcie Uchwał.

 10. Zakończenie posiedzenia.


Projekt i wykonanie: InforpolNET