ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     Konferencja w Bielsku Białej 19 sierpnia 2017.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Konferencja w Bielsku Białej 19 sierpnia 2017.

I N F O R M A C J A

 

Z KONFERENCJI W DNIU 19.08.2017 r. w BIELSKU BIAŁEJ

pt. „ USTAWA REPRESYJNA WOBEC FUNKCJONARIUSZY A

OBYWATELSKI KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP „

 

W dniu 19.08.2017 r. w godz. od 15-18.30 w sali konferencyjnej w Hotelu „Beskidy Park” w Bielsku Białej przy ul. Armii Krajowej 316 odbyło się spotkanie,w którym uczestniczyli:poseł PO- Marek Wójcik, posłowie Nowoczesnej :Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń, Pełnomocnik OKIU- red. Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP- Zdzisław Czarnecki,

przedstawiciel SLD z Bielska Białej - Przemysław Koperski, Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach- Edward Lesiewicz, koordynatorzy woj.ślaskiego FSSM RP- Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski. Oprócz członków SEiRP pow. bielskiego obecni byli przedstawiciele Wojska, Straży Granicznej, Służby Więziennej i rodziny pokrzywdzonych Ustawą z 16.12.2016r. Ogółem uczestniczyło ok.200 osób,sala była przepełniona. Organizatorem wym spotkania był Zarząd Miejski SEiRP w Katowi- cach na czele z wym. Koordynatorami wraz Wiceprzewodniczącym SLD- Markiem Balt i liderem bielskiej Lewicy - Przemysławem Koperski. Spotkanie prowadziła Ewa Macek-Sekretarz ZM SEiRP w Katowicach i Koordynator woj. śląskiego. Na wstępie uczczono 1 minutą ciszy pamięć zmarłych Koleżanek i Kolegów/12 zgonów/ w związku z drastycznym i bezprawnym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rodzinnych.

Pełnomocnik OBIU FSSM RP- Andrzej Rozenek zabierając głos podkreślił,że pow. Ustawa jest„bandycka i faszystowska” przy uchwalaniu której złamano wszelkie zasady praworządnej legislacji. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej,nie można wymierzać kary bez udowodnienia winy. Państwo musi dotrzymywać umów,emerytury i renty są prawem nabytym a nie żadnym przywilejem. Do połowy września br. OKIU FSSM RP złoży w Sejmie wniosek z uzasadnieniem projektu zmiany Ustawy dezubekizacyjnej. Póżniej mamy 3 miesiące na zebranie min.100 tys. podpisów. Oczywiście im większa liczba zebranych podpisów tym wyraźniejszy sygnał dla rządzących o skali dezaprobaty dla ich bezprawnych działań. Zaznaczył,że każdy pracujący obywatel płacący podatki i odprowadzający składki i musi mieć gwarancję,że jakakolwiek władza będzie respektować jego prawa nabyte. Omówił przyznanie wskaźnika 1,3% dla pokrzywdzonych Ustawą z 2009 r. przywrócenie wskaźnika 2,6 % przyjętych po 1990r. SLD poparło ten projekt,czego wynikiem jest podpisanie Porozumienia z FSSM RP.

Posłowie opozycji jednomyślnie w imieniu swoich partii zadeklarowali przywrócenie byłego stanu prawnego naszych emerytur i rent,gdyż to co nas spotkało jest wielkim bezprawiem. Zaznaczyli,iż PIS powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za uchwalenie pow. Ustawy. Apelowali do Pokrzywdzonych o odwoływanie się od decyzji i deklarowali pomoc prawną w swoich klubach poselskich. Poseł z PO - M.Wójcik zaznaczył,iż powinna odbyć się debata parlamentarna dot. skutków wym. Ustawy, a Poseł z Nowoczesnej- J. Meysztowicz poinformował ,iż złożył interpelację dot. zgonów/w tym samobójstw/represjonowanych, ktorzy otrzymali decyzje. Poseł RP- Suchoń podkreślił,że udostępnia swój lokal poselski do zbierania podpisów przez koordynatorów z Komitetów Protestacyjnych FSSM RP.

Lider bielskiej Lewicy – P. Koperski również podkreślił,iz jest to” faszystowska „ Ustawa i zadeklarował techniczne wsparcie w zbieraniu podpisów pod OKIU. W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety, zaapelował o zebranie podpisów na ich listach, co należy podkreślić,że represjonowani funkcjonariusze i ich rodziny chętnie złożyli swoje podpisy, popierając Kobiety.

Prezydent FSSM RP-Z. Czarnecki także zaapelował aby odwoływać się do Sądu od każdej decyzji. Jest 7 opinii prawnych,które należy wykorzystać w odwołaniach. Bezwględnie należy składać wnioski dot. art.8a do Ministra Błaszczaka/prawo łaski/.Terminy rozpatrywania wniosków są przedłużane do marca 2018r.Osoby starsze mające kłopoty z komunikacją mogą zgłaszać się do ZER i składać swoje odwołania w protokołach które zobowiązany jest sporządzić pracownik ZER. Planujemy,aby debata w naszej sprawie odbyła się w Parlamencie Europejskim.

Zaapelował o powoływania w powiatach Komitetów Protestacyjnych,demonstracji i nagłaśnianiu naszej sytuacji.

Z kolei W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach Edward Lesiewicz zaznaczył,iż w woj. śląskim SEiRP liczy ponad .1500członków w 28 kołach. Jest oczywistym że ich członkowie znajdują się w różnej kondycji zdrowotnej. Zaapelował do wszystkich prezesów kół aby dokonali swoistego przeglądu „kadr” wyłaniając te osoby, które deklarują możliwość i chęć wzięcia udziału w organizowanych w obronie pokrzywdzonych akcji protestacyjnych. Ustawa dezubekizacyjna ma ogromny zasięg w naszym woj. śląskim i musimy przygotować się do aktywnego włączania się w protesty przeciwko bezprawnej działalności PIS. Podziękował Koordynatorom Wojewódzkim za bardzo duże zaangażowanie na rzecz walki z Ustawą z 16.12.2016r.

Koordynatorzy E. Macek i K. Kwiatkowski zaapelowali o większe zjednoczenie sił w środowisku mundurowych,aktywność w demonstracjach,pomoc koordynatorów powiatowych/jest ich 28/ w odwołaniach pokrzywdzonych Ustawą. Zaznaczyli,iż zorganizowali już 3 konferencje w ciagu 1 miesięca, Obserwujemy ogromne zainteresowanie wśród represjonowanych,wynikiem tego jest powstanie Koła SEiRP w Częstochowie. Podkreślali,iż współpracują z Posłami partii opozycyjnych oraz ,KOD, uczestniczą w konferencjach poświęconym represjonowanym mundurowym w Sejmie,przygotowują się do programów telewizyjnych. Walczą w obronie demokracji,jednoczą się z grupami:górników,nauczycieli,służby zdrowia. Zaznaczyli,iż emerytury i renty zostały obniżone większości represjonowanym mundurowym do kwoty-850,00 zl .netto. Przestepca, odbywający karę ma przelicznik 0,7 %, a im bezprawnie zastosowano przelicznik emerytury i renty - 0 %.

Byli funkcjonariusze zabierając głos w dyskusji nie ukrywali wielkiego rozgoryczenia,ogromnego braku zaufania do państwa,łamania Konstytucji,odbierania im praw nabytych,a nie żadnych przywilejów za służbę,odpowiedzialności zbiorowej/podwójna kara-Ustawa z 2009r./.

Na zakończenie prowadząca E. Macek podziękowała gościom, emrytom,rencistom za udział w spotkaniu i zadeklarowała,że nadal będą walczyć o prawo,godność i honor emeryta.

 

Sporządziła:

W Imieniu Zespołu Koordynatorów

Ewa Macek

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET