ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     CIESZYN: Zebranie sprawozdawczo wyborcze.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

CIESZYN: Zebranie sprawozdawczo wyborcze.

W dniu 26 marca 2018 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w Kole nr 26 w Cieszynie. W zebraniu uczestniczyło 55 osób z 75 uprawnionych do głosowania. Część roboczą otworzyło przyjęcie Regulaminu Zebrania oraz porządku zebrania. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu oraz Koła za okres kadencji tj. za lata 2014-2017 przez ustępującego Prezesa - Józefa Hanzel, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła - Józefa Gorzelany, oraz skarbnika Koła - Jolantę Ciemała .Po dyskusji nad sprawozdaniami również w głosowaniu jawnym członkowie Koła będący uczestnikami zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W części wyborczej dokonano wyboru Zarządu Koła w składzie: Józef Hanzel, Zdzisław Damek, Jolanta Ciemała, Urszula Hanzel, Andrzej Mika, Bogumiła Szlauer, Władysław Pilch. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Józef Gorzelany, Maria Farana oraz Janusz Picha. Wybrano również delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów w Katowicach w osobach: Józef Hanzel, Jóżef Gorzelany, Wilhelm Grudzień oraz Mariusz Krzyżanek. Po zakończeniu części roboczej i złożeniu życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych zaproszono uczestników zebrania do wspólnego obiadu.

Tekst: Józef Hanzel

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET