Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Polemiki, opinie i przemyślenia...    /     List Posła Andrzeja Rozenka z 16 grudzień 2020r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

List Posła Andrzeja Rozenka z 16 grudzień 2020r.

Warszawa, 16 grudnia 2020 r.

 

Szanowni Represjonowani, Koleżanki i Koledzy!

 
Minęły 4 lata od uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Doszło do tego w specyficznych okolicznościach prawnych. Sala Plenarna była

okupowana przez opozycję, dlatego obrady przeniesiono do mniejszej i

niedostosowanej do tego celu Sali Kolumnowej. Zgodnie z dowodami zebranymi

przez sędziego Igora Tuleyę na salę mogli wejść tylko posłowie partii rządzącej,

innym skutecznie uniemożliwiono udział w obradach i głosowanie. Nie

stwierdzono w sposób prawidłowy quorum, a samo głosowanie nie odbyło się w

formie imiennej. Od strony formalno-prawnej sam akt przyjęcia tej ustawy był

więc jawnym bezprawiem.


Mimo takich okoliczności zbrodnia parlamentarna się dokonała. Ustawę poparł

ówczesny Senat, a następnie skwapliwie podpisał ją prezydent. Nieludzkie

prawo weszło w życie 1 października 2017 r.


Główne wady tego bezprawnie uchwalonego aktu to:


1. Zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej,

 

2. Odebranie praw nabytych,


3. Ograniczenie konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego procesu,

 

5. Jawna sprzeczność z Konstytucją i umowami międzynarodowymi.

Ustawą zostało jak dotąd objętych około 40 tysięcy emerytów mundurowych

(ZER nadal wystawia kolejne decyzje o odebraniu części uposażenia).

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych (FSSM) ma udokumentowane 62

przypadki zgonów, które wystąpiły bezpośrednio wskutek wprowadzenia tej

ustawy*. Są to samobójstwa, zawały serca, udary mózgu, zatrzymania krążenia,

odstawienia leków, a nawet pożywienia. Blisko 1500 osób objętych tą haniebną

legislacją umarło z przyczyn naturalnych (starość, choroba) nie doczekawszy

jakiejkolwiek sprawiedliwości.


Odwołania do sądów złożyło około 26 tysięcy osób. Jak dotąd w blisko 500

sprawach w pierwszej instancji zapadły pozytywne wyroki. W apelacji wygrało

dopiero kilku mundurowych, którym ZER z oporami zwraca zaległe świadczenia.

Można powiedzieć, że w znaczącej większości spraw sądowych triumfuje

sprawiedliwość, problemem jest opieszałość.

W sprawie ustawy głos zabrał Sąd Najwyższy. Główne przesłanie orzeczenia,

które zapadło 16 września tego roku, jest nadzwyczaj korzystne dla

represjonowanych: nie wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej, każdą

sprawę trzeba rozstrzygać indywidualnie. W sprawie ustawy zbierał się też

Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Po kilku rozprawach ogłoszono, że

Trybunał przeanalizował całość sprawy i zamierza ogłosić wyrok. Od tego czasu

mijają miesiące, a rozstrzygnięcie nadal nie zapadło.

11 grudnia 2020 r. w Senacie RP odbyła się konferencja „Sytuacja prawna

emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września

2020 r.” Dzięki uprzejmości władz Senatu, a w szczególności wicemarszałkini

Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i wicemarszałka Michała Kamińskiego mogliśmy

się połączyć on-line z wybitnymi prawnikami, którzy od strony eksperckiej

odpowiedzieli na wiele istotnych pytań dotyczących sytuacji prawnej

represjonowanych.


W konferencji, poza wymienionymi wicemarszałkami, wzięli udział: eksperci

Aleksandra Karnicka, Sławomir Cybulski (FSSM), Tomasz Oklejak (RPO),

Marcin Szwed (HFPC), prof. Marek  Chmaj; posłowie Andrzej Rozenek, Wiesław

Szczepański i przewodniczący FSSM Zdzisław Czarnecki. Całość moderował

Jakub Stefaniak (Senat RP).

Poniżej załączam link do zapisu tego wydarzenia (wystarczy na stronie kliknąć

„OGLĄDAJ KONFERENCJĘ W SENACIE”, żeby obejrzeć całość konferencji.


https://lewica2019.pl/aktualnosci/1543-sytuacja-prawna-emerytow-

mundurowych-po-orzeczeniu-sadu-najwyzszego-z-dnia-16-wrzesnia-2020-r 


Mam nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedzi na wiele istotnych pytań prawnych

związanych z ustawą represyjną i toczącymi się przed sądami rozprawami

odwoławczymi.

W związku z sytuacją pandemiczną w tym roku nie odbędzie się demonstracja

pod Sejmem. Federacja nie przewiduje też innych okolicznościowych wydarzeń.

Dziś najważniejsze jest Wasze zdrowie, gromadzenie się w tak

niesprzyjających okolicznościach byłoby niepotrzebnym ryzykiem.

Obyśmy wszyscy w zdrowiu doczekali przywrócenia bezprawnie ukradzionych

świadczeń i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tej zbrodni.

Życzę Wam tego z całego serca, Wasz nieustająco oddany przyjaciel,


Andrzej Rozenek /-/


Projekt i wykonanie: InforpolNET