ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     KATOWICE : SPOTKANIE Z PEŁNOMOCNIKIEM K I U - ANDRZEJEM ROZENKIEM i PREZYDENTEM FSSM RP- ZDZISŁAWEM CZARNECKIM    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

KATOWICE : SPOTKANIE Z PEŁNOMOCNIKIEM K I U - ANDRZEJEM ROZENKIEM i PREZYDENTEM FSSM RP- ZDZISŁAWEM CZARNECKIM
Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach przy
akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącymi
SLD : - Markiem Baltem i Zbigniewem Zaborowskim zorganizowali 05.04.2018 r. w Katowicach w Centrum Konferencyjnym ul. Żeliwna 38 spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – Panem ANDRZEJEM ROZENEK i Prezydentem FSSM RP - Zdzisławem Czarneckim pt. „ REPRESJE WOBEC EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN „.
W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli inni zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Posłowie na Sejm RP z Nowoczesnej: W-ce Przewodniczący Partii- Jerzy Meysztowicz, W-ce Przewodniczący Klubu- Mirosław Suchoń, Przedstwiciel Biura Posłanki na Sejm RP – Izabeli Leszczyny – Pan Łukasz Pabiś, W-ce Przewodniczący SLD: Marek Balt i Zbigniew Zaborowski, członkowie Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w Katowicach- Pani Magdalena Nurzyńska i mec.Bartłomiej Piotrowski,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Edward Krzysztofik,Pan Dariusz Sierocki z FSSM RP oraz Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach- Ryszard Purzyński i W-ce Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska.
Ogółem było ponad 130 osób,wśród nich emeryci,renciści,rodziny i osoby wspierające.
Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych.Spotkanie trwało ponad 3 godziny.
Uczestnicy spotkania uczcili 1 minutą ciszy pamięć 38 zmarłych koleżanek i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych.
Pełnomocnik KIU- Andrzej Rozenek bardzo wysoko podsumował pracę Komitetów Inicjatywy Ustawodawczej/ w tym woj.śląskie/, zbiórkę podpisów pod zmianą Ustawy/ ponad 250 tys. w całym kraju/.Omówił także swoje wystąpienie w Sejmie – 22 marca br.,pierwsze czytanie zmiany
projektu Ustawy.Podziękował za ogromne wsparcie Posłom na Sejm RP z PO, Nowoczesnej, PSL,Demokratów, SLD/która nie jest w Sejmie/, a także uczestnikom pikiety.Większością głosów partii rządzącej PIS, wym. Projekt został odrzucony i oczekiwał będzie do wyborów parlamentarnych.
 
Pełnomocnik KIU- Andrzej Rozenek,Prezydent FSSM RP- Zdzisław Czarnecki oraz Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych- Ewa Macek szeroko omówili wyjazd delegacji służb mundurowych FSSM RP do Brukseli, w której uczestniczyli.Zwrócili szczególną uwagę na WYSŁUCHANIE osób objętych represją Ustawy z 16 grudnia 2016 r. i KONFERENCJĘ w Parlamencie Europejskim w dniu 28.02.2018 r., reakcję Eurodeputowanych z Europy, a także omówiono postanowienia PE i Unii Europejskiej.
Wym. Posłowie jednomyślnie stwierdzili, iż ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. Nie może być odpowiedzialności zbio-rowej.Należy nieść pomoc psychologiczną i fizyczną dla Represjonowanych.
Posłowie partii opozycyjnych , przedstawiciele KOD ,a także osoby uczestniczące w dyskusji uznali,że należy połączyć wspólne siły/ Komitet ds. Wyborów Samorządowych, Europarlamentarnych i Parlamentarnych/.
W pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów samorządowych w taki sposób,aby pokonać partie PIS/ uświadamianie ludziom,aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucja RP i prawem polskim i unijnym.
Zebrani uznali, że w dalszym ciągu należy organizować wspólne manifestacje i marsze.
 Link do nagrania:  
https://www.youtube.com/watch?v=KG495qgpb9s
ŚLĄSKI KOORDYNATOR
EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
EWA MACEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET