Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Notatka d/s obchodów XXX lecia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Notatka d/s obchodów XXX lecia

Katowice, 09.02.2021r.

 

NOTATKA

Ze spotkania zespołu roboczego do organizacji obchodów XXX-lecia powołania ZOW SEiRP w Katowicach.

W spotkaniu udział wzięli :

  1. Ryszard Medrzyk – prezes

  2. Piotr Stypa - Honorowy Prezes ZOW SEiRP w K-cach

  3. Henryk Mikosz - wiceprezes

  4. Ewa Macek - wiceprezes

  5. Sylwia Romaniuk - sekretarz

  6. Adam Zioło - członek prezydium

Na spotkaniu jako pierwszy głos zabrał Ryszard Medrzyk – przedstawił i poddał pod

dyskusję swoją koncepcję organizacji obchodów, a mianowicie aby zorganizować kilka

tematycznych akademii, na jednej np. zapraszamy władze miejskie i wojewódzkie, posłów

itd. Podczas tej akademii wręczamy odznaczenia, medale okolicznościowe. Inna dla

emerytów i funkcjonariuszy Policji ze sztandarami, kompanią honorową. Zorganizować mszę

w Katedrze w Katowicach. Po mszy złożenie kwiatów pod pomnikami. Można by

zorganizować jakieś turnieje np. brydżowe, szachowe. Następnie zorganizować jakieś zabawy

taneczne dla członków Kół w ramach tych obchodów.

Trzeba się też zastanowić nad jakimiś odznaczeniami lub medalami okolicznościowymi.

Można jakieś większe medale albo maleńkie ( pokazał przykładowe znaczki).

Następnie głos zabrał Henryk Mikosz, że według niego trzeba zorganizować jedną

akademię dla wszystkich uczestników, na której zostaną wręczone kilka najważniejszych

odznaczeń. Przed akademią msza, składanie kwiatów pod pomnikiem i przejazd autokarami

do Szkoły Policji na akademię. Zamiast medali okolicznościowych proporczyki, symbolicznie

dla każdego Koła, a nie dla każdego członka stowarzyszenia, gdyż na to nie mamy środków.

Adam Zioło poparł zdanie H. Mikosza, wspomniał , że nie należy zapraszać sportowców ani osób, które nie mają nic wspólnego ze stowarzyszeniem. Zaproponował, aby zorganizować wycieczkę dla tych seniorów, którzy nie mają zwykle możliwości brać w nich udziału.

Następnie Ewa Macek zaproponowała, aby zorganizować festyn dla starszych członków stowarzyszenia.

Piotr Stypa poparł głos Mikosza aby zorganizować jedną porządną akademię. Jako pamiątkę zrobić proporczyki dla kół i gości. Zaproponował aby zamiast mszy zaprosić na akademię kapelanów, aby poprowadzili modlitwę w trakcie akademii. Jest przeciwny organizacji zabaw w ramach XXX-lecia. Koła takie zabawy powinny organizować sobie same.

Ewa Macek zaproponowała wystawę prac twórców podczas akademii, ponieważ

wśród emerytów jest wielu twórców.

Ja wyraziłam swoje zdanie stwierdzając że obchody XXX-lecia powinny być

zorganizowane w sposób dostojny, ale prosty, aby wystarczyły środki, którymi dysponujemy.

Obchody XXX-lecia zbiegły się z okresem zorganizowania VIII Wojewódzkiego Zjazdu

Delegatów, na który trzeba także zabezpieczyć środki. Przed podjęciem ostatecznych decyzji należy przeprowadzi analizę jakimi środkami będziemy dysponowali, czy uda się nam pozyskać sponsorów oraz granta z UM w Katowicach.

Piotr Stypa wystąpił aby jednogłośnie wybrać miejsce, w którym uroczystości zostaną przeprowadzone. Zaproponowano Szkołę Policji w Katowicach. Propozycję poddano pod głosowanie i zostało zaakceptowane jednogłośnie. W Szkole Policji jest dużo miejsca, mogą być sztandary, Kompania Honorowa, przemarsz pododdziałów. Trzeba się zwrócić o pozwolenie do Komendanta Szkoły Policji. Tam można by zorganizować posiłek, który przygotowałaby nam stołówka szkoły.

Ewa Macek, w holu auli można by zorganizować wystawę twórców na sztalugach. Na pewno byłby to dobry motyw aby zainteresować ludzi.

Piotr Stypa, podał propozycje aby tylko jako poczęstunek podać grochówkę.

Ryszard Mędrzyk, postanowiono więc, że robimy obchody w Szkole Policji w połowie kwietnia 2022r.

Postanowiono ustalić termin spotkania z Komendantem Szkoły, na które udadzą się : R. Mędrzyk, H. Mikosz, P. Stypa.

Wstępnie ustalono termin organizacji obchodów 22.04.2022r.

Trzeba wyliczyć komu należałoby wręczyć proporczyki.

Ryszard Medrzyk oświadczył, że jest przeciwny proporczykom i trzeba zrobić projekt odznaki lub przypinki , określić cenę i polecić prezesom podać liczbę osób, które chcą odznakę i Koła sobie zapłacą

Prezes został oprotestowany i jednak postanowiono wykonać pamiątkowe proporczyki.

Trzeba zrobić wykaz osób do wręczenia proporczyków.

Za przygotowanie dokumentacji w sprawie granta z UM Katowice odpowiedzialna będzie Ewa Macek.

Odpowiedzialnym za projekt i zorientowanie się co do ceny proporczyka został Henryk Mikosz.

Termin następnego spotkania ustalono na

 

 

Sporządziła: Sylwia Romaniuk


Projekt i wykonanie: InforpolNET