Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 04.09.2018     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 04.09.2018

Protokół

z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 04.09.2018

 

Na posiedzeniu obecnych było 14 członków Stowarzyszenia oraz 3 osoby zaproszone (lista obecności - załącznik nr 1)

Posiedzenie otworzył Prezes ZW - Ryszard Mędrzyk , który przywitał zebranych członków i zaproszonych gości - Jerzego Rudnickiego, Leszka Lorenca i Ewę Stec. Następnie zapoznał wszystkich z porządkiem obrad (zał.nr 2), który poddano pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było zapoznanie zebranych z projektem Regulaminu Prezydium ZW SEiRP w Katowicach w kadencji 2018- 2022 przez Prezesa ZW Ryszarda Mędrzyka. Projekt przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 3)

Prezes ZW Ryszard Mędrzyk przedstawił projekt Regulaminu Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia . W trakcie odczytywania projektu - ustanowiono głosowanie za dodatkowym punktem w regulaminie dotyczącym kwestii wyróżnień.

Projekt Regulaminu poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie. (zał. Nr 4)

Ponownie Prezes ZW - przedstawił projekt Załącznika nr 1 do Regulaminu Prezydium Stowarzyszenia dotyczący zadań kierunkowych dla poszczególnych członków Prezydium oraz Załącznik nr 2 do projektu Regulaminu dotyczącego powołania i zadań kierunkowych dla poszczególnych komisji problemowych działających w ramach Prezydium ZW Stowarzyszenia. Oba projekty załączników poddano głosowaniu - przyjęte jednomyślnie.

Następnie Prezes ZW Ryszard Mędrzyk zapoznał Prezydium z projektem Regulaminu ZW SEiRP w Katowicach określającego zasady i tryb przyznawania wyróżnień oraz odznak i tytułów honorowych. Projekt poddano pod głosowanie i przyjęto jednomyślnie.

Prezes Stowarzyszenia Ryszard Mędrzyk - przedstawił zebranym wnioski przekazane do Prezydium o wyróżnienia członków Stowarzyszenia od Zarządów Kół terenowych z Sosnowca i z Jastrzębia:

Koło nr 21 w Sosnowcu:

- Eugeniusz Foltyn - Odznaka Honorowa ZW ,

- Ryszard Pietrzykowski - Odznaka Honorowa ZW,

- Maria Mędrzyk - Odznaka Honorowa ZW,

- Arkadiusz Rogala - Odznaka „Za zasługi z Dyplomem”,

- Krystyna Rogala – Dyplom uznania „ Za zasługi dla Koła”,

- Edward Boroń – Dyplom uznania „Za zasługi dla Koła” ,

- Maciej Dziedzic – Dyplom uznania „Za zasługi dla Koła”,

- Teresa Przytulska - Dyplom uznania „Za zasługi dla Koła”.

Wnioski poddano pod głosowanie - przyjęto jednomyślnie.

Koło nr 13 Jastrzębie Zdrój:

- Roman Michnik - „Wojewódzka Odznaka Honorowa”,

- Halina Miąsik – „Wojewódzka Odznaka Honorowa”,

- Andrzej Miąsik - „Wojewódzka Odznaka Honorowa”,

- Józef Szmidt – „Wojewódzka Odznaka Honorowa

- Hubert Krypczyk - Dyplom Uznania ZW,

- Wiesław Knapkowski - Dyplom Uznania ZW

Wnioski poddano pod głosowanie - przyjęto jednomyślnie.

Prezes Koła nr 7 w Gliwicach – Henryk Mikosz przypomniał program posiedzenia wyjazdowego Zarządu do Zakopanego w dniach 14-16 września br. W związku z tym Prezes Ryszard Mędrzyk zapoznał zebranych z porządkiem obrad tego posiedzenia.

Wszystkim obecnym na zebraniu przekazano materiały dotyczące wymienionego posiedzenia. Prezes przypomniał , że wszystkie te materiały będą umieszczone na stronie Internetowej Stowarzyszenia na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

W ramach wolnych wniosków kol. Ryszard Purzyński zgłosił konieczność naprawy głowicy sztandaru. Następnie kol. Ewa Macek złożyła sprawozdanie z przebiegu imprezy Plener Plastyczny w Kazimierzu Dolnym zorganizowanej przez Koło w Katowicach pod honorowym patronatem Burmistrza UM w Kazimierzu Dolnym w dniach 25.08. – 02.09.2018 r.

Na tym posiedzenie zakończono.


Projekt i wykonanie: InforpolNET