Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Katowice koło nr 12 Plener SOCZEWKA 2019    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Katowice koło nr 12 Plener SOCZEWKA 2019

Plener SOCZEWKA 2019 - Sprawozdanie

              W dniach od 31.08. do 08.09.2019 r. odbył się Ogólnopolski Plener Plastyczny pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka pt. „Letnie Impresje nad Wisłą”. Organizatorem wym. Pleneru był: Zarząd Koła Miejskiego nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, którego Prezesem Zarządu jest -Ryszard Purzyński. Komisarzem Organizacyjnym Pleneru była- Ewa Macek -Wice Prezes Zarządu. Na wym. Plener zostali zaproszeni Członkowie i Sympatycy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Silesia Tak Art w Tychach- na czele z Panią Prezes Zarządu-Małgorzatą Szala,Członkowie ZW SEiRP w Katowicach-Grażyna Waryszak i Beata Wójcik, Prezes Zarządu Koła SEiRP w Bytomiu -Leszek Lorenc, Członkowie Koła nr 30 SEiRP z Częstochowy wraz z W-ce Prezes – Joanną Siarską, a także Członkowie Koła SEiRP w Wołominie. W Plenerze uczestniczyło 60 osób, w tym: 23 twórców (20 malarzy,1 fotografik ,1 pirograf i 1 poeta/wraz z osobami towarzyszącymi. Uczestnicy Pleneru zakwaterowani byli w Ośrodku Szkoleniowo-Wczasowym „Mazowsze”w Soczewce k/Płocka.

 

               W dniach od 02.do 05.09.br. odbyła się:Wystawa prac Twórców,a 07.09.br. Wernisaż Poplenerowy w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. im. Franciszki i Stefana Themersonów. Na wym. Wernisaż przybyli zaproszeni goście: Pani Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji z Katowic - insp. Gabriela Socha wraz z Małżonkiem i Członek FSSM RP- Henryk Grobelny wraz z Małżonką, honory Gospodarza POKiS pełnił-Dyrektor -Radosław Malinowski.

               Brakowało jedynie Włodarzy Miasta Płocka, którzy ze względów służbowych nie mogli uczestniczyć w tak doniosłej imprezie.

               Twórcy z rąk : Prezesa KM SEiRP w Katowicach Ryszarda Purzyńskiego i Komisarza Pleneru- Ewy Macek otrzymali pamiątkowe dyplomy,palety na farby za wykonane prace na wym. Plenerze i złożono im życzenia dot. osiągania dalszych sukcesów. Twórcy weny twórczej poszukiwali w przepięknych pejzażach końca lata w Płocku nad Wisłą i jego okolicach. Obdarowany pracami twórców został Pan Dyrektor POKiS - Radosław Malinowski. W swoim wystąpieniu Dyrektor POKiS bardzo serdecznie podziękował za prace,a następnie wysoko ocenił prace Twórców i w dowód uznania zaprosił na kolejny Plener. Z kolei Komisarz Pleneru-Ewa Macek podziękowała Włodarzom Miasta Płocka i Dyrekcji POKiS za wzorową współpracę w zorganizowaniu wym. Pleneru,a przede wszystkim podkreśliła,że miłym prezentem ze strony Pana Prezydenta Miasta Płocka była 3 godzinna wycieczka z Przewodnikiem po urokliwych zakątkach tego miasta wraz z Katedrą Płocką i bulwarem nad Wisłą. Miłym odzewem ze strony Twórców i pozostałych uczestników Pleneru spotkało się ze strony Organizatora Zarządu KM SEiRP w Katowicach zaproszenie na kolejny Plener za rok.

  

               Miłym akcentem Organizatora Pleneru był komunikat Komisarza Pleneru- Ewy Macek, iż obraz pt. ”Wzgórze Tumskie” twórcy z Kalisza – Mariana Ozdowskiego zostanie przekazany do Ratusza dla Pana Prezydenta Miasta Płocka - Andrzeja Nowakowskiego.

 

               Oprócz pracy twórczej odbył się również uroczysty wieczór poezji przy świecach poety z Warszawy- Tadeusza Krzysztofa Knyziaka, który pisze wiersze pod pseudonimem „Coobus”, laureata wielu konkursów.

 

                Uczestnicy Pleneru nie zapomnieli również o obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i w związku z tym udali się na uroczysty koncert do pałacu w Sannikach, gdzie słuchali patriotycznych fortepianowych utworów laureatów konkursu chopinowskiego i czytania wierszy jednego z aktorów ziemi mazowieckiej.

                Po koncercie uczestniczyli w Wernisażu Poplenerowym Twórców Mazowsza i zwiedzali sale przepięknego pałacu.

 

                Miłym akcentem była wycieczka autokarowa do jednej z największych na świecie i czynnej kopalni soli w Kłodawie,która wywarła na uczestnikach Pleneru ogromne wrażenie, a także zwiedzanie muzeum , wieży zamku w Łęczycy i zapoznanie się z legendą diabła Boruty.

 

                Kolejnym niezapomnianym punktem programu i pełnym wspaniałej zabawy były zdjęcia plenerowe uczestników wym. Pleneru w strojach z epoki XVIII i XIX w. w urokliwych zakątkach OSZW „Mazowsze” w Soczewce k/Płocka. Przepiękne zdjęcia z tego Pleneru zostaną z pewnością ujęte w kalendarzach na 2020 r., które Koło Miejskie SEiRP w Katowicach planuje opracować i wydrukować.

  

                Pomysł ten mógł zostać jedynie zrealizowany dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku i bardzo dobrej współpracy z Komisarzem Organizacyjnym Pleneru.

 

               Następnym zrealizowanym punktem programu była przejażdżka statkiem po Wiśle w Płocku,gdzie uczestnicy Pleneru podziwiali uroczą panoramę miasta Płocka z jej zabytkami.

               W wolnych chwilach uczestnicy Pleneru spacerowali w okolicach jeziora i lasów w Soczewce .

 

               Podczas Pleneru odbyła się także uroczysta kolacja z muzyką , na którą przybyło wielu zaproszonych gości. Wielkim zaszczytem dla Organizatora była obecność Pana Europosła- Janusza Zemke,który od wielu lat współpracuje z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,a także należącym do niej Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych. Organizator-Zarząd Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach jest jednym z tych kół,które współpracuje z Panem Europosłem i w dowód uznania za duże zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę dla środowiska emerytów i rencistów mundurowych odznaczył Pana Janusza Zemke medalem: „Za Zasługi dla Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach” i odznaczenie to wręczone zostało przez: Prezesa Zarządu Koła-Ryszarda Purzyńskiego i W-ce Prezes Zarządu-Ewy Macek.

               Miłym akcentem było również to,że przedstawiciele Zarządu Koła wraz z wspaniałą Twórczynią z Wołomina-Gabrysią Czarnecką podarowali Panu -Januszowi Zemke jedną z Jej przepięknych prac,którą Pan Europoseł był bardzo mile zaskoczony i zaszczycony. Należy podkreślić,że Pan Europoseł w swojej 30-letniej działalności poselskiej bardzo wspierał twórczość kulturalną, a zwłaszcza twórców-malarzy, rzeźbiarzy, poetów.

                Kolejnym gościem był:Członek Zarządu FSSM RP-Henryk Grobelny, który był jednym z założycieli SEiRP i prężnie współpracuje z Zarządem Koła. Także otrzymał medal: ”Za zasługi dla Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach”.

                Za wzorową współpracę z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Płocku organizator postanowił odznaczyć obecnego na uroczystości Pana Dyrektora-Radosława Malinowskiego „Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach”.

               Należy również podkreślić, że szczególnym i bardzo miłym zaproszonym gościem na uroczystej kolacji była Pani Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. Gabriela Socha, którą za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów mundurowych odznaczyli : I Wice Prezes ZW SEiRP w Katowicach - Ryszard Purzyński wraz z W-ce Prezes ZW SEiRP - Ewą Macek „Honorową Odznaką ZW SEiRP w Katowicach”.

                Prezes Zarządu- Ryszard Purzyński wraz z Komisarzem Pleneru -Ewą Macek pogratulowali Pani Małgorzacie Szali -Prezes Zarządu Stowarzyszenia Silesia Tak Art w Tychach przyznania Srebrnej Odznaki „Zasłużonej dla woj. śląskiego”, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Śląskiego w Katowicach. Zaznaczyli, że Pani Prezes ma ogromny wkład w pracę społeczną i charytatywną Stowarzyszenia, odnosi duże sukcesy na Plenerach i Wystawach. Pani Małgorzata Szala została odznaczona przez Kapitułę Sejmiku Śląskiego na wniosek ZW i KM SEiRP w Katowicach.

                Odznaczenie to wręczy Pani Prezes-Małgorzacie Szali 25 października br. na Wernisażu w SOK „Tęcza” w Tychach- Przewodniczący Sejmiku Śląskiego.

 

               W końcowej części oficjalnej uroczystej kolacji I Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach -Ryszard Purzyński wraz z W-ce Prezesem KM SEiRP w Katowicach-Józefem Grygielem wręczyli w imieniu ZG SEiRP w Warszawie -Wice Prezes :ZW i KM SEiRP w Katowicach-Ewie Macek odznaczenie „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem za ogromny wkład pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w kraju. Ewa Macek - Komisarz Organizacyjny Pleneru za odznaczenie podziękowała i zapewniła,że dalej będzie pomagać środowisku mundurowemu zarówno w SEiRP jak i FSSM RP.

 

               Ze względu na usprawiedliwioną nieobecność : Prezydenta Miasta Płocka -Andrzeja Nowakowskiego i W-ce Prezydenta Miasta Płocka-Romana Siemiątkowskiego,Komisarz Organizacyjny Pleneru-Wice Prezes ZW SEiRP w Katowicach -Ewa Macek wręczyła po zakończeniu Pleneru najwyższe odznaczenia:”Honorową Odznakę ZW SEiRP w Katowi- cach” wraz z wytypowaną pracą twórczą pt.”Wzgórze Tumskie”Mariana Ozdowskiego wym. Włodarzom Miasta Płocka.

 

               Ponadto należy wspomnieć,że Zarząd KM SEiRP w Katowicach odznaczył także Właścicieli OSZW „Mazowsze” w Soczewce k/Płocka Dyrektorów: Panią Ewę Leską-Siniarską i Pana Jana Owczuka medalem: „Za zasługi dla Koła Miejskiego nr SEiRP w Katowicach”, za wzorową współpracę, serwowanie bardzo smacznych posiłków, kulturę i bardzo miłą obsługę przyjazną dla Twórców i całego środowiska mundurowego. Uczestnicy Pleneru z pobytu w wym. ośrodku byli bardzo zadowoleni i w dowód uznania Organizatorzy przekazali również prace twórcze wym. Właścicielom.

 

               Podczas Pleneru odbyły się także 2 spotkania integracyjne-biesiady przy grillu i muzyce w OSZW „Mazowsze” w Soczewce, którego właściciele uraczyli nas swoimi wspaniałymi specjałami.

               Aż było miło patrzeć na wspólną integrację Twórców z członkami SEiRP i wspaniałą zabawę. Kolejny Plener przyniósł nowe znajomości i wymianę wielu doświadczeń w środowisku Twórców z członkami SEiRP.

 

               Plener zakończył się 08.09.br. w bardzo miłej i wesołej atmosferze i wszyscy byli zadowoleni. Pogoda tym razem bardzo dopisała,było bardzo słonecznie i ciepło,o czym świadczą bardzo udane wspólne zdjęcia Twórców z członkami SEiRP. Ach było żal odjeżdżać !!!

 

                Zarząd Koła Miejskiego nr 1 2 SEiRP w Katowicach jako organizator szczególne podziękowania za bardzo dobrą współpracę w organizacji Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego pt.”Letnie Impresje nad Wisłą” objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka kieruje do: Prezydenta Miasta Płocka- Andrzeja Nowakowskiego, W-ce Prezydenta Miasta Płocka-Romana Siemiątkowskiego, Dyrektora POKiS- Radosława Malinowskiego, Kierownik POKiS- Iwony Markiewicz, Pracownic Urzędu Miasta Płocka Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych: Katarzyny Pietrzyk i Katarzyny Wiśniewskiej, Prezes Stowarzyszenia Silesia Tak Art w Tychach – Małgorzaty Szali, W-ce Prezesa Silesia Tak Art w Tychach- Arkadiusza Konaszewskiego, Twórcy(Komisarza Artystycznego Plenerów)-Krzysztofa Szali, Gabrysi Czarneckiej-Twórczyni i Członka Zarządu Koła SEiRP w Wołominie, Kierownik Wypożyczania Strojów Teatru Dramatycznego w Płocku-Barbary Krokwy, Dyrektorów OSZW „Mazowsze” w Soczewce: Ewy Leskiej-Siniarskiej, Jana Owczuka i do Personelu wym. ośrodka.

 

W załączeniu Sprawozdanie z Pleneru/poezja/ wraz fotoreportażem zdjęciowym.

 

 

Opracowała: Komisarz Organizacyjny Pleneru

                                      Ewa Macek

 

 

Letnie impresje nad Wisłą

(Plener malarski‘2019 - sprawozdanie)

 

 

 

W tym roku plener malarski

Letnie impresje nad Wisłą”

W Soczewce pod Płockiem stanął

Z artystów obsadą liczną.

 

Opodal Wisła toczyła

Skażone w Warszawie wody.

Płock ze swej skarpy to widział,

Nie tracąc nic z swej urody.

 

Pogoda była łaskawa

Choć schyłek lata był bliski.

Wokoło jeszcze zielono,

Słońca przez liście rozbłyski.

 

Sobota pełna przyjazdów,

Niektórzy mieli kłopoty.

Wszystko się dobrze skończyło,

Komisarz nas wzięła w obroty.

 

Piękny niedzielny poranek,

Spokojne spacerowanie,

A potem sygnał do jazdy,

Muzyka była wyzwaniem.

 

W Sannikach, gdzie bywał Chopin,

Fortepian z poezją nam grał.

W pałacu tętniącym sztuką

Co w parku zieleni tam stał.

 

Dwie salki pełne po brzegi,

Posmak wysokiej kultury.

Wernisaż grupy malarzy,

Choć gmina małej postury.

 

Wieczorem kolacja z grillem

Muzyka do tańca grała,

A pierwsza wrześniowa nocka

Pogodę zapowiadała.

 

A jednak nam w poniedziałek

Dzień się obudził z deszczykiem,

Co plany zwiedzania Płocka

Postawił pod małym krzyżykiem.

 

A kiedy już odwołano

W tym dniu Płockowe zwiedzanie,

To deszczyk sam przestał padać

I porobiło się ładnie.

 

Twórcy to wykorzystali,

By z prac swych wystawę stworzyć,

Wieczór z poezją, przy świecach,

Duchowych dostarczył przeżyć.

Wtorek był dniem wycieczkowym

By poznać Mazowsza plusy.

Pogoda dopisywała,

Wszyscy łasi na „new-sy”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET