Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Notatka z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 12.11.2019     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Notatka z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 12.11.2019

Notatka

z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 12.11.2019

W posiedzeniu uczestniczyło 15 członków Prezydium i jedna osoba zaproszona. (Zał. nr 1 – lista obecności).

Posiedzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Ryszard Mędrzyk, który przywitał zebranych i zapoznał z porządkiem obrad. Porządek został jednogłośnie przyjęty. ( zał. Nr 2). Następnie Prezes odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium z dn.15.10.2019 oraz protokół z wyjazdowego posiedzenia w Suchej Beskidzkiej. Poinformował o złożeniu zamówienia nowych statutów SEiRP .

Prezes Ryszard Mędrzyk omówił przygotowania do posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP. Oraz przedstawił listę osób zaproszonych na uroczyste posiedzenie Zarządu:

Następnie ustalono grafik posiedzeń Prezydium i Zarządu na przyszły 2020 rok z zaznaczeniem ,że termin posiedzenia wyjazdowego i jego miejsce może ulec zmianie.

Na posiedzenie Prezydium przybyła przedstawicielka Związków Zawodowych Policjantów i przedstawiła różne warianty poszczególnych firm ubezpieczeniowych (PZU, Allians, Uniqa) dla emerytów i rencistów policyjnych. Zostawiła do zapoznania się dokumentację z wariantami ubezpieczeń.

Następnie podinsp. K. Szala przedstawił ogólnie zmiany w przepisach dotyczących organizacji imprez wyjazdowych i sporządzania dokumentacji.

Została powołana grupa osób, która dokona rekonesansu w zakresie aktualnych ofert ośrodków wczasowych

Kol. Sylwia Romaniuk omówiła przygotowanie na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego .

Kol. Edward Krzysztofik, przypomniał ,że Prezesi kół terenowych są zobowiązani do powiadamiania Zarządu Wojewódzkiego o swojej bieżącej działalności

Kol. Ewa Macek przedstawiła zebranym rozliczenie finansowe imprezy plenerowej w Soczewce we wrześniu 2019 r.

Omówione zostały sprawy organizacyjne dot. Posiedzenia Zarządu w grudniu 2019r.

Kol. Ewa Macek zapoznała zebranych z aktualną działalnością komisji ds. ustawy represyjnej. Jako pozytywną informację należy uznać rosnącą liczbę wygranych spraw sądowych o zwrot nieprawnie odebranych świadczeń emerytalnych. Przodują w tym sądy w Katowicach, Częstochowie i Krakowie.

Protokół z posiedzenia , który znajduje się w siedzibie ZW SEiRP sporządziła Kol. Grażyna Waryszak,

Notatkę z tego protokołu Beata Wójcik


Projekt i wykonanie: InforpolNET