ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     KATOWICE : POSIEDZENIE ŚLĄSKIEGO ZESPOŁU OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W KATOWICACH W DNIU 12.12.2016 R.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

KATOWICE : POSIEDZENIE ŚLĄSKIEGO ZESPOŁU OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W KATOWICACH W DNIU 12.12.2016 R.

12 grudnia 2016 roku w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z inicjatywy Pani Krystyny Męcik, wiceprzewodniczącej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów /OPS/ odbyło się spotkanie delegatów OPS z regionu śląskiego.

Gościem specjalnym tego spotkania była Krystyna Lewkowicz - przewodnicząca OPS oraz Bożena Borowiec - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Spotkanie poprowadziła Pani Krystyna Męcik, wiceprzewodnicząca OPS.

W imieniu marszałka gości powitała dyrektor Gabinetu Marszałka Katarzyna Kuczyńska - Budka natomiast Pani Bożena Borowiec przedstawiła projekt "Śląskie dla Seniora" oraz główne założenia regionalnej polityki senioralnej.

Podczas spotkania delegaci otrzymali z rąk przewodniczącej OPS imienne legitymacje, które z pewnością będą niezbędne podczas kontaktów m. in. z przedstawicielami samorządów, różnych instytucji, politykami itp.

Niektórzy z delegatów mieli okazję, a zarazem obowiązek złożyć ślubowanie oraz przystąpić do jednej z komisji OPS.

Najważniejszym jednak celem tego spotkania było powołanie do życia Śląskiego Zespołu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, co stało się faktem.

Wybrano sześcioosobowe prezydium, które ukonstytuowało się:

- Zuzanna Geilke - przewodnicząca,

- Henryk Wójtowicz - wiceprzewodniczący,

- Jan Krawczyk - wiceprzewodniczący,

- Ewa Brewczyńska – Florczyk - członek,

- Grażyna Omeljaniuk – Szulc - członek,

- Mieczysław Skowron - członek.

W czasie spotkania Pani Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, zwróciła uwagę m.in. na potrzebę decentralizacji OPS na rzecz budowania struktur regionalnych, co już znalazło praktyczny wyraz w wielu województwach naszego kraju. Według przewodniczącej OPS, regionalne zespoły OPS winny wykreować liderów, którzy będą mogli starać się o granty w regionie, współpracować ze środowiskami senioralnymi, z samorządami oraz uaktywniać delegatów.

Ponadto wskazała na potrzebę zorganizowania w regionie śląskim turnieju wiedzy obywatelskiej, który w konsekwencji przybliży zainteresowanym znajomość konstytucji, prawa konstytucyjnego i innych dziedzin prawa.

Tekst: Mieczysław Skowron

Foto: BP Tomasz Żak

 

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET