Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SEiRP w Krynicy    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SEiRP w Krynicy

             Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego  SEiRP  w  Krynicy

 

10 i 11 lipca b. r.  w Krynicy odbyło się posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Prezydium na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuowało się. Wiceprezesami Zarządu Głównego wybrani zostali: Jerzy Skrycki z ZOW  SEiRP  w  Warszawie i Mieczysław Skowron z ZOW  SEiRP w Katowicach. Sekretarzem wybrany został ponownie Piotr Styczyński z ZOW  SEiRP  w  Krakowie. Skarbnikiem wybrany został Ireneusz Koczan z ZOW  SEiRP w Szczecinie. Zarząd Główny SEiRP zatwierdził  decyzję Prezydium na swym pierwszym posiedzeniu.

Podczas posiedzenia Zarządu Głównego m.inn. przyjęto sprawozdania za 2022 rok, Preliminarz Budżetowy na 2023 rok, rozpatrzono wnioski o pomoc socjalną z funduszu pożytku publicznego, wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych przez ZOW/OW  i Koła., wnioski     o wyróżnienia. Ponadto przedyskutowano szereg kwestii istotnych dla dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia., w tym  ew. wymianę legitymacji członkowskich. Ta ostatnia kwestia wymaga przygotowania propozycji i wybrania optymalnego projektu, dokonania weryfikacji członków Stowarzyszania i zlecenia wykonania legitymacji wykonawcy, kierując się względami ekonomicznymi.

Podczas posiedzenia Zarządu Głównego miałem zaszczyt i przyjemność uhonorować Prezesa Zarządu Głównego oraz Dyrektora Biura Zarządu medalem 30. lecia Śląskiego Stowarzyszenia    z certyfikatem.

 

Tekst: Mieczysław Skowron

Zdjęcia: Organizator posiedzenia ZG  SEiRP

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET