ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

1 października 2017 r. w Warszawie odbyła się III sesja plenarna 2 kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS), w której udział wzięli akredytowani delegaci z całej Polski. Województwo Śląskie reprezentowało kilkudziesięciu delegatów i zaproszonych gości. Obrady prowadziła Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca OPS.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych (SEiRP) z woj. śląskiego reprezentowali: Mieczysław Skowron z Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach i Alina Skowron z Koła Nr 27 SEiRP w Mysłowicach.

Oprócz delegatów w obradach OPS udział wzięli zaproszeni goście, w tym m. in.: prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz, prezydent m. st. Warszawy; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK; Michał Szczerba, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP, którzy szeroko wypowiadali się na temat sytuacji seniorów w Polsce. W dyskusji dominowały takie tematy jak polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 roku, w tym konsolidacja środowiska, aktywność obywatelska, zdrowie i usługi społeczne, bezpieczeństwo seniorów, poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawa wynikających z Konstytucji RP i standardów międzynarodowych.

Na zakończenie obrad delegaci OPS w wyniku głosowania przyjęli Deklarację Programową III Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów p. n. „Seniorzy i przyszłość Polski”, która zostanie skierowana do władz Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tekst: Alina i Mieczysław Skowron.

Zdjęcia: Jerzy K. Kowalewicz z SEiRP w Olsztynie.

 

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET