Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     Kole Nr 14 w Czechowicach Dziedzicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Kole Nr 14 w Czechowicach Dziedzicach

Spotkanie świąteczno - noworoczne

w Kole Nr 14 w Czechowicach Dziedzicach

 

 

W dniu 03 grudnia 2022 roku, o godz. 17.00 w restauracji SANTANA w Czechowicach , po raz ostatni w tym roku spotkali się członkowie Koła z rodzinami oraz zaproszeni goście

w osobach: Ewy MACEK – wiceprezes ZOW Katowice, Krystyny KUTA członka Zarządu Koła w Siemianowicach Sląskich oraz Aleksandra CEGIELSKIEGO – prezesa Koła w Bielsku Białej. Przed rozpoczęciem części oficjalnej zebrania uczczono minutą ciszy zmarłych kolegów.

Pomimo świątecznego charakteru zebrania , jego pierwszą część poświęcono na dopełnienie formalności wynikających z obowiązków statutowych. W tej części prezes Edward LESIEWICZ złożył sprawozdanie z działalności Zarządu, oraz przedstawił projekt Planu Pracy Koła na rok 2023, a sekretarz Koła Mirosław KOŁEK sprawozdanie finansowe oraz projekt Preliminarza Finansowego na rok 2023. Oba dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu.

Zgodnie z tradycją Koła , jubilaci obchodzący w mijającym roku okrągłe rocznice urodzin otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz życzenia od wszystkich zebranych . I tak : Zdzisław BUCZEK z okazji ukończenia 75 lat i Stanisław POCIASK z okazji ukończenia 70 lat życia.

W dalszej części prezes Koła zapoznał obecnych z najistotniejszymi informacjami z życia Stowarzyszenia , w tym o wynikach VIII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów w Katowicach i wyborze nowego Prezydium ZOW na czele z prezesem Mieczysławem SKOWRONEM.

Poinformował o podniesieniu przez Zarząd Główny SEIRP rocznej składki członkowskiej do kwoty 60 zł. Zaapelował o aktywne deklarowanie odpisu 1% podatku na rzecz SEIRP za rok podatkowy 2022 a także o gremialne poparcie podpisem na wyłożonych w czasie spotkania listach , projektu ustawy o tzw. „wdowiej rencie.”.

Na zakończenie części oficjalnej wznosząc symboliczny toast, prezes złożył życzenia świąteczne oraz noworoczne dla zebranych i ich rodzin. Do życzeń dołączyli się także goście , a wiceprezes ZOW Ewa MACEK rozwinęła swoje wystąpienie o szereg informacji z życia organizacji wojewódzkiej, propagując dalszą integrację między kołami i deklarując kontynuowanie wsparcia dla osób poszkodowanych „ustawą grudniową”.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania zasiedli do świątecznego posiłku przy którym panowała atmosfera wspomnień , wymiany doświadczeń z trudnego okresu pandemii i aktualnej sytuacji politycznej na świecie ale także planów i nadziei na przyszły rok w działalności w Stowarzyszeniu.

 

Tekst. E. Lesiewicz/ Zdjęcia ;M. Kołek.

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET