ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     Rudzianie – glogerianie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Rudzianie – glogerianie

W piątek, 16 października 2015 roku, w klasycystycznej auli II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyła się ceremonia wręczenia nagród, wyróżnień i medali im. Zygmunta Glogera, osobom zasłużonym w ocalaniu i popularyzacji tradycji kulturowych różnych regionów Polski. Konkursowi patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Łomży.

W XXVI edycji, kapituła pod przewodnictwem wybitnego historyka, profesora Janusza Tazbira przyznała trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Jedno z tych wielce prestiżowych wyróżnień przypadło Barbarze i Adamowi Podgórskim z Rudy Śląskiej, za działalności na rzecz zachowania i propagowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Górnego Śląska.

Barbara i Adam Podgórscy są autorami i redaktorami 60 książek, ponad 5000 artykułów prasowych, działaczami i dziennikarzami obywatelskimi, animatorami kultury. W 2010 roku Adam podgórski uzyskał równie zaszczytną I Nagrodę Bonum Publicum im. Aleksandra Patkowskiego. Oboje są laureatami złotych honorowych odznak Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, medali Kamrat Rudzki. Zostali również wyróżnieni tytułami Zasłużeni dla Miasta Rudy Śląskiej i Medalem Tolerancji.

Małżonkowie są działaczami SEiRP: Barbara jest członkinią koła w Rudzie Śląskiej i autorką publikacji zamieszczanych na witrynie internetowej śląskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz w „Biuletynie Informacyjnym SEiRP”, Adam jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w rudzkim kole, członkiem prezydium ZW i rzecznikiem prasowym ZW, także autorem i redaktorem wielu publikacji prasowych o stowarzyszeniu.

Oprócz nagrody pieniężnej, państwo Podgórscy odebrali w Łomży, z rak Ludwika Malinowskiego, prezesa Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka, piękny medal Zygmunta Glogera z dyplomem podpisanym przez Małgorzatę Omilanowską, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Janusza Tazbira.

Teks i skan: BAP

Foto: Jerzy Chaberek / SSP „Stopka”

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET