Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     Mysłowice wybory 1.09.22    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Mysłowice wybory 1.09.22

Mysłowice 1 września 2022r.     

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZ-WYBORCZE KOŁA NR 27 SEiRP W MYSŁOWICACH

 

 

         W dniu 01 września 2022 r w Mysłowicach w siedzibie Koła przy ul. Świerczyny 72 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Koła Nr 27SEiRP. Zebranie przeprowadzone zostało w drugim terminie podanym w zawiadomieniu. W zebraniu uczestniczyło 28 członków zwyczajnych Koła na 60 członków zwyczajnych ogółem, a także zaproszeni goście w osobach : p.o. Prezesa ZOW SEiRP w Katowicach Ewa Macek z ramienia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego S E i R P w Katowicach, dr Łukasz Wszołek Prezes Diagno–Test Sp. z o.o. w Masłowicach, mgr inż. Stanisław Wszołek - Wiceprezes Diagno-Test w Mysłowicach, a zarazem członek wspierający naszego Koła oraz Janusz Matlachowski – członek wspierający Koła Nr 27 w Mysłowicach.

Na wstępie uczczono chwilą ciszy zmarłych emerytów i rencistów policyjnych oraz policjantów poległych na służbie.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zebranie otworzył Prezes Zarządu Koła Mieczysław Skowron, który przywitał uczestników Zebrania oraz zaproszonych gości. Następnie dokonano aktu dekoracji odznaką „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem” dr Łukasza Wszołka oraz wręczono jubileuszowe medale pamiątkowe Koła Nr 27 SEiRP w Masłowicach członkom, którzy jeszcze ich nie otrzymali. Dalszym punktem zebrania było wręczenie legitymacji członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia. W ten sposób dobiegła końca część uroczysta Zebrania.

Następnie Mieczysław Skowron przedstawił Porządek i Regulamin Zebrania, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Koła za okres poprzedniej kadencji 2018-2022. Skarbnik Koła – Irena Rembek przedstawiła sprawozdania finansowe, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła – Ryszard Padewski sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła, wnioskując jednocześnie u udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, które zostało udzielone jednogłośnie.

Na przewodniczącą zebrania wybrano wiceprezes Sylwię Romaniuk, a na protokolantów Alinę Grzesikiewicz i Zdzisławę Tarka. Dokonano wyboru poszczególnych Komisji : Uchwał i Wniosków, Mandatowo - Regulaminowej, Skrutacyjnej i Wyborczej.

W części wyborczej dokonano wyboru nowych władz Zarządu Koła w składzie :

 • Sylwia Romaniuk - Prezes Zarządu

 • Andrzej Makowski - I Wiceprezes Zarządu

 • Olga Rajca - Wiceprezes Zarządu

 • Alina Grzesikiewicz - Sekretarz Zarządu

 • Olga Rajca - Skarbnik Zarządu

 • Teresa Smyrek - Członek Zarządu

 • Anna Wieczorek - Członek Zarządu

 • Edward Duliński - Członek Zarządu

 • Zdzisława Stoksik - Członek Zarządu

 • Jerzy Romaniuk - Członek Zarządu

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła wybrało Komisje Rewizyjną w składzie :

 • Ryszard Padewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • Alojzy Macha - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 • Marian Wiśniewski - Członek Komisji Rewizyjnej

Wybrani delegaci na Wojewódzkie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 04 października 2022r. :

 • Sylwia Romaniuk

 • Mieczysław

 • Andrzej Makowski

 • Olga Rajca - delegat rezerwowy

W dalszej części odbyła się dyskusja oraz przedstawiono Plan Działania Koła na rok 2022, Regulamin Działania Koła na nową kadencję, przyjęto również wymagane uchwały.

Po wyborach prowadzenie Zebrania przejęła nowo wybrana Prezes Sylwia Romaniuk, złożyła podziękowania za obdarzenie jej zaufaniem nakładając deklaracje, że postara się dorównać ustępującemu Prezesowi, który jest jednocześnie założycielem tego Koła. W podziękowaniu za 15 lat pełnienia funkcji Prezesa wręczono Mieczysławowi Skowron „Grawerton” z pięknymi słowami podziękowania za pracę społeczną na rzecz środowiska emeryckiego.

Nowa Prezes wspólnie z ustępującym Prezesem i p.o. Prezes ZOW Ewą Macek wręczyli dyplomy uznania zasłużonym członkom Koła. Na zakończenie głos zabrała p.o. Prezes Ewa Macek gratulując nowemu Zarządowi Koła oraz złożyła podziękowania ustępującemu Prezesowi Mieczysławowi Skowron w imieniu ZOW SEiRP w Katowicach.

Tekst : Sylwia Romaniuk

Zdjęcia: Jerzy Romaniuk

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET