Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2019    /     DEKLARACJE KOALICJI EUROPEJSKIEJ W D N I U 21. 03. 2019 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

DEKLARACJE KOALICJI EUROPEJSKIEJ W D N I U 21. 03. 2019 r.

 

  M O C N E   D E K L A R A C J E   K O A L I C J I    E U R O P E J S K I E J

  N A   S P O T K A N I U   W   K A T O W I C A C H  W  D N I U   2 1. 0 3. 2 0 1 9 r.

 Ś R O D O W I S K A   E M E R Y T Ó W, R E N C I S T Ó W  I   I C H  R O D Z I N

  S Ł U Ż B   M U N D U R O W Y C H   W O J.  Ś L Ą S K I E G O

                                                                             

 

Koło  Miejskie  nr 12  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych  w  Katowicach  przy

akceptacji  Zarządu  Wojewódzkiego  SEiRP  w  Katowicach  wraz  z  b.Posłem na Sejm RP,W-ce  Przewodniczącym SLD : - Markiem Baltem( kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej)zorganizowali  21.03.2019 r.  w  Katowicach w Centrum Konferen- cyjnym ul. Żeliwna 38  spotkanie  z  Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – b.Poslem na Sejm RP- red. ANDRZEJEM  ROZENKIEM ,b.W-ce Premierem i Ministem Obrony Narodowej,W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej -Tomaszem Siemoniakiem i  Prezydentem FSSM RP -  Zdzisławem  Czarneckim pt. „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.w kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej raz Sejmu i Senatu RP „.

 

W   spotkaniu, poza  wym. osobami uczestniczyli inni  zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP  z  Platformy  Obywatelskiej -  Ewa  Kołodziej, Poseł na Sejm RP  z Nowoczesnej- W-ce Przewodniczący Klubu-  Mirosław Suchoń, gen.Jan Pyrcak-b.Dyrektor Służby Więziennej , W-ce Przwodniczący ZG Służby Więziennej- Stanisław Jaguś, Prezes ZW SEiRP  w  Katowicach- Ryszard Mędrzyk, Prezes Koła Miejskiego  i I Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Purzyński ,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Henryk Mikosz,a także  W-ce  Prezes  Zarządu Wojewódzkiego i Koła Miejskiego SEiRP  w  Katowicach  -  Ewa  Macek  oraz przedstawiciele  Straży Granicznej, Wojska,Służby Więziennej.,

Ogółem było ponad 150  osób,wśród nich emeryci,renciści,rodziny i osoby wspierające.

Spotkanie prowadziła – Ewa  Macek - Śląski  Koordynator Emerytów  i  Rencistów  Policyj-

nych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r..Spotkanie trwało ok. 3 godziny.

 

Uczestnicy spotkania  uczcili 1  minutą ciszy pamięć  56 zmarłych koleżanek i kolegów  w  związku z  bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich  i rent rodzinnych

służb  mundurowych,w tym 3 osoby z woj.śląskiego.

Wym. Posłowie wraz z zaproszonymi gośćmi jednomyślnie  stwierdzili, iż  ustawa  jest  represyjna, niezgodna  z Konstytucją RP,odbiera bezprawnie emerytury  i  renty  jako prawa nabyte. Nie może być odpowiedzialności  zbiorowej.Należy nieść pomoc psychologiczną  i  fizyczną  dla  Represjonowanych.

Posłowie partii opozycyjnych ,a  także  osoby  uczestniczące  w dyskusji uznali,że w  pierwszej kolejności  należy  przygotować się do wyborów  do Parlamentu Europejskiego,a następnie do wyborów parlamentarnych w kraju w  taki sposób,aby pokonać partie PIS (uświadamianie ludziom,aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją RP, prawem polskim i  unijnym).

Członkowie Koalicji Europejskiej,a szczególnie W-ce Przewodniczący PO- Tomasz Siemoniak zapewnił,że porozumienie 5 partii:PO,Nowoczesnej,SLD,PSL i Zielonych ma wspólny cel: zwycięstwo do PE i w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Zaznaczył,że Koalicja  Europejska  zaproponuje 1 miejsce dla  kandydata z służb mundurowych zarówno do wyborów do Parlamentu Europejskiego jak i do Sejmu i Senatu RP.

Obecni członkowie Koalicji Europejskiej,tj. Posłowie na Sejm RP z PO i Nowoczesnej jak i SLD

jednomyślnie złożyli deklaracje,że po wygraniu jesiennych wyborów parlamentarnych w pierwszej kolejności cofnięta zostanie ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r..Przywrócone zostaną świadcze-nia emerytalno-rentowe, a także  GODNOŚĆ  i HONOR.Członkowie PIS zostaną rozliczeni i uka-

rani.

Kandydat do PE z SLD_Marek Balt apelował,że przed nami długi maraton,pomagamy sobie razem,wszyscy dobiegniemy do mety i WYGRAMY.

Z kolei Poseł Nowoczesnej-Mirosław Suchoń zaznaczył,że wspólne wsparcie i pomoc pozwoli wygrać wybory do PE i do parlamentu polskiego i pozwoli wówczas rozliczyć partię rządzącą.

Posłanka z PO-Ewa Kołodziej podkreśliła,że mundurowym:emerytom,rencistom,wdowom i sierotom prawa nabyte zostaną przywrócone po wygraniu jesiennych wyborów parlamentarnych.

Andrzej Rozenek z SLD,który bardzo wspiera środowisko represjonowanych mundurowych,w swo-

im wystąpieniu powiedział,że „pieniądze,które ukradł wam PIS,zostaną zwrócone,a państwo będzie musiało was przeprosić.Wszystkie przestepstwa popełnione przez PIS zostaną rozliczone,a sprawcy boleśnie ukarani.Mam nadzieję,że system więziennictwa temu podoła”.

Z kolei Prezydent FSSM RP -Zdzisław Czarnecki agitował do koniecznego pójścia do wyborów

zarówno do PE jak i Sejmu i Senatu RP.

W dyskusji zabierali głos przedstawiciele środowiska mundurowych:Policji Służby Więziennej,

Straży Granicznej i Wojska,którzy zapewnili,że pójda na wybory wiosenne i jesienne i będą

głosować na Koalicję Europejską,bo tylko w niej widzą nadzieję w przywrócenie świadczeń

emerytalno-rentowych.

Na zakończenie Koordynator woj.śląskiego ds. emerytów i rencistów policyjnych-Ewa Macek podziekowała gościom i wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo w spotkaniu i zaapelowała do emerytów,rencistów,wdów,sierot środowiska wszystkich mundurowych  i ich rodzin o aktywny udział w wyborach do PE i Sejmu i Senatu RP i oddanie głosów na KoalicjęEuropejską, której członkowie deklarują po wygranych wyborach przywrócenie nam świadczeń emerytalno-rentowych,a także godności i honoru.Musimy przywrócić praworządność w kraju.W jedności siła,wspólnie osiągniemy VICTORIĘ.

 

Zapraszam do obejrzenia  ciekawej transmisji z  wym.  spotkania,a także do zapoznania się z artykułem red.M.Pietraszewskiego w Gazecie Wyborczej(dodatek katowicki) pt.”Mocne słowa w Katowicach:Czy system więzienny podoła po upadku PIS?”

 

                       

 

                                                                    ŚLĄSKI  KOORDYNATOR

                                                                    EMERYTÓW  I  RENCISTÓW  POLICYJNYCH

 

                                                                            EWA   MACEK

 

Link do materiału video z transmisji spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=CiNEyyXeYbw&feature=youtu.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET