Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2019    /     Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 17 marca 2020 o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna sprawę sygn. akt P 4/18 w sprawie pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

Dowiedzieliśmy się o tym w dniu 6 lutego 2020 roku ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego:
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa
Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

Miejsce: Sala rozpraw

Data: 17 III 2020 godz.: 12.30

Pytanie prawne, czy:
a) art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób ograniczający wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu służby, w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją;
b) art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin są zgodne z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 104, art. 106, art. 109 ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia.
Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, I sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski, II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina.
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18,    https://trybunal.gov.pl/s/p-418
Przypominamy dokumenty które zostały ujawnione w tej sprawie, które wielokrotnie prezentowaliśmy na naszej stronie w infotece nr 18 w ktorej w pozycji nr 1 umieściliśmy tekst postanowienia SO w Warszawie o zwróceniu się do TK z pytaniem prawnym wraz z uzasadnieniem:: Sygn. akt XIII 1 U 326/18 
https://www.emeryci-sg.org.pl/wp/wp-content/uploads/2018/02/Tekst-postanowienia-SO-w-Warszawie-o-zwr%C3%B3ceniu-si%C4%99-do-TK-z-pytaniem-prawnym-wraz-z-uzasadnieniem.pdf
Przypominamy również, że wiele kontrowersji wywołała opinia Sejmu, której poświęciliśmy całą infotekę nr 18 - https://www.seirp.pl/infoteka-17 /pod linkiem jest również infoteka 18 w całości poświęcona opinii Sejmu/.
 Infoteka nr 18 - przegląd mediów - 10.10. 2018 r. Tematy wywołane opinią Sejmu do  sprawy P 4-18 w Trybunale Konstytucyjnym
Biorąc pod uwagę burzę w szklance wody wywołaną posiedzeniem Komisji Ustawodawczej Sejmu  w dniu 4 października 2018 roku, która czkawką odbija się w mediach i to w sytuacji, kiedy opinia Marka Kuchcińskiego nosi datę 5 października 2018 roku, chcemy ułatwić zainteresowanym dostęp do dokumentów i materiałów medialnych. Zebraliśmy zatem w tej infotece: postanowienie z 24 stycznia 2018 roku, dyskusję na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, treść opinii Sejmu i doniesienia mediów z ostatnich paru dni.
O dalszych kontrowersyjnych wypowiedziach ówczesnego Marszałka Sejmu informowaliśmy w infotece nr 19 - 
Infoteka nr 19 poz. 9. Kuchciński: do TK trafi stanowisko Sejmu o konstytucyjności tzw. ustawy dezubekizacyjnej,aktualizacja:2018-10-10       https://www.pap.pl/aktualnosci/news,337757,kuchcinski-do-tk-trafi-stanowisko-sejmu-o-konstytucyjnosci-tzw-ustawy Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że do Trybunału Konstytucyjnego przesłane zostanie stanowisko Sejmu, zgodnie z którym tzw. ustawa dezubekizacyjna jest w całości zgodna z konstytucją. "W związku z wątpliwościami wokół ustawy dezubekizacyjnej informuję, że nie podzielam opinii Komisji Ustawodawczej w części dotyczącej niezgodności art. 15c ust. 2 i 3 ustawy z Konstytucją. Do TK przesłane zostanie stanowisko, zgodnie z którym ustawa jest w całości zgodna z Konstytucją" - napisał marszałek na Twitterze.
Ostateczna treść stanowiska Sejmu na naszej stronie: file:///C:/Users/seirp/Desktop/T%20%20K/Stanowisko%20Sejmu%20do%20TK/P_4_18.pdf
O rozprawie informuje PAP: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C583849%2C17-marca-trybunal-konstytucyjny-zajmie-sie-tzw-ustawa-dezubekizacyjna.html
oraz inne media:
https://wyborcza.pl/7,75398,25673296,ustawa-dezubekizacyjna-wychodzi-z-zamrazarki-w-koncu-zajmie.html    
https://wpolityce.pl/polityka/485897-wiemy-kiedy-tk-zajmie-sie-ustawa-dezubekizacyjna


Projekt i wykonanie: InforpolNET