Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Uroczystość upamiętniająca 30. lecie SEiRP woj. śląskiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Uroczystość upamiętniająca 30. lecie SEiRP woj. śląskiego

Uroczystość upamiętniająca 30. lecie  SEiRP  woj. śląskiego

 

13 czerwca 2023 roku w sali konferencyjnej KWP  w  Katowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 30. lecie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego. Uroczystość ta, jak wiadomo zainteresowanym, została przesunięta w czasie, gdyż                  w ubiegłym roku, kiedy faktycznie upłynęło 30 lat od powstania śląskiego Stowarzyszenia,      z przyczyn obiektywnych nie udało się zorganizować i przeprowadzić tej uroczystości.

Obecny Zarząd Wojewódzki i jego Prezydium w ramach powołanego wcześniej Komitetu Organizacyjnego podjęły się tego zadania, którego finał miał miejsce 13 czerwca b. r.

            Na zaproszenie  Zarządu Wojewódzkiego i jego prezesa na uroczystość przybyło wielu gości, w tym: inspektor Jarosław Gałuszka, komendant Szkoły Policji w Katowicach; Tomasz Kępa, zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Katowice; mł. insp. Dariusz Kwieciński, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP; podinspektor Krzysztof Szala, przewodniczący Komisji Socjalnej KWP;  ks. por. Joachim Gondro, kapelan Policji Diecezji Gliwickiej; asp. sztab. Michał Szczęśniak, przewodniczący NSZZ Policjantów; mjr w st. spocz. Stanisław Jaguś z Zarządu Terenowego  SW przy A. Śl. w Katowicach; Roman Szłapa, prezes ZW  ZEiR Pożarnictwa w Katowicach; Sławomir Matusewicz, prezes ZG ZEiR Straży Granicznej w Warszawie; Danuta Hus, przewodnicząca Krajowego Związku Pracowników Policji w Katowicach; Kinga Misztela, przewodnicząca Woj. Związków Zawodowych Pracowników Policji w Katowicach; Stanisław Wszołek, dyrektor firmy „Diagno – Test” w Mysłowicach; asp. sztab. Waldemar Skotarski, kapelmistrz Orkiestry KWP w Katowicach wraz z Orkiestrą; ppłk w st. spocz. Piotr Stypa, Honorowy Prezes ZW SEiRP w Katowicach oraz Wilhelm Grudzień, Honorowy Wiceprzewodniczący GKR i zarazem Honorowy Przewodniczący WKR  SEiRP.

W przedmiotowej  uroczystości, co oczywiste, udział wzięli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, w tym prezesi Kół oraz członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

 

            Poczet sztandarowy w składzie: Andrzej Makowski, Adam Zioło i Mariusz Michnowski  wprowadził sztandar Zarządu Wojewódzkiego. Orkiestra wykonała sygnał Wojska Polskiego.

 

            Uczestników spotkania, w tym zaproszonych gości przywitał Mieczysław Skowron, prezes Zarządu Wojewódzkiego, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.

 

            To uroczyste spotkanie było okazją do wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom oraz osobom wspierającym Stowarzyszenie.

Wpisem do Księgi Zasłużonych dla SEiRP  uhonorowani zostali: Andrzej Jąder, Edward Krzysztofik, Henryk Mikosz i Marian Pająk.

Tytuł  Honorowy Prezes Zarządu Koła otrzymali: Adam Zioło i Józef Hanzel.

Odznaką Za Zasługi SEiRP  z  Dyplomem odznaczeni zostali: Wiesław Horyń, Janusz Karwot, Konrad Ptak i Witold Zacłona.

Dyplomem uznania ZG  SEiRP zostali:  Bogusław Gruszczyk, Mariusz Michnowski, Edward Papiewski i Jacek Przybylak.

Honorową Odznaką ZOW  SEiRP w Katowicach wyróżniony został asp. sztab. Waldemar Skotarski.

            Ponadto zaproszeni goście, wszyscy prezesi Kół, członkowie Prezydium ZOW nie będący prezesami oraz członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej otrzymali pamiątkowe medale 30. lecia SEiRP woj. śląskiego z certyfikatem oraz dedykacjami. Przewidziano również pamiątkowe medale dla komendantów miejskich i powiatowych oraz komendantów komisariatów Policji, na terenie których funkcjonują koła SEiRP.

            Wyróżnienia wręczył Mieczysław Skowron, prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP   w asyście mł. insp. Dariusza Kwiecińskiego, naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP i podinsp. Krzysztofa Szali, przewodniczącego Komisji Socjalnej KWP.

 

            Niektórzy z  zaproszonych gości, zabierając głos podczas uroczystości, wyrazili podziękowanie za zaangażowanie i pracę w ramach Stowarzyszenia oraz przekazali życzenia owocnej działalności  w kolejnych latach, życząc zdrowia wszystkim emerytom i rencistom policyjnym.

 

            Na zakończenie uroczystości Orkiestra KWP w Katowicach zaprezentowała kilka utworów ze swego bogatego repertuaru, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników uroczystości. Uroczystość zakończono wspólnym poczęstunkiem.

 

            Całość uroczystości została przeprowadzona wg opracowanego scenariusza, nad realizacją którego czuwał narrator, Kol. Edward Lesiewicz.

 

Treść:  Mieczysław Skowron

Zdjęcia: przedstawiciel Gabinetu KWP w Katowicach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET