ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     02 stycznia 2018 spotkanie Prezydium ZW    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

02 stycznia 2018 spotkanie Prezydium ZW

 

Katowice, dnia 02.01 2018r.

 

 

NOTATKA

ZE SPOTKANIA CZŁONKÓW PREZYDIUM

ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W KATOWICACH

 

W dniu 02 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie członków prezydium ZW SEiRP w Katowicach.

 

Obecnych było 9 członków Prezydium: Prezes Piotr Stypa, Wiceprezes ZW Mieczysław Skowron, Wiceprezes Edward Krzysztofik, Zofia Skrzyńska, Krystyna Kowalik, Sylwia Romaniuk, skarbnik ZW Jacek Jędryszek, Józef Kubiak, Ryszard Purzyński oraz goście : Ewa Macek z Koordynator Wojewódzki. Spotkanie otworzył kol. P. Stypa przedstawiając porządek obrad, który zawierał dwa punkty – podjęcie decyzji co do pokrycia kosztów transportu Koordynatora Wojewódzkiego Ewy Macek do Warszawy (docelowo Bruksela) oraz wystosowanie apelu do Zarządów Kół o wydelegowanie minimum 1 osoby i pokrycie kosztów transportu wydelegowanych osób na trasie Katowice- Warszawa – Katowice.

Podjęto decyzję pokrycia kosztów delegacji dla Koordynatora Województwa Śląskiego - Ewy Macek przejazdu pociągiem na trasie Katowice-Warszawa-Katowice (docelowo Bruksela) – wyjazd dotyczy Ustawy „Represyjnej” , która będzie omawiana w Europarlamencie w Brukseli. – Decyzję przegłosowano jednogłośnie.

Wystosowano apel do Zarządów Kół o wydelegowanie minimum 1 osoby i pokrycie kosztów delegacji wydelegowanych osób na przejazd autokarem na trasie Katowice-Warszawa-Katowice w dniu 11.01.2018 r. celem wzięcia udziału w pikiecie dot. Ustawy „Represyjnej” – wystosowanie apelu do Kół przegłosowano jednogłośnie.

Na tym spotkanie członków Prezydium ZW SEiRP w Katowicach zakończono.

 

 

Notatkę sporządziła: Sylwia Romaniuk


Projekt i wykonanie: InforpolNET