Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     POSIEDZENIE ZARZĄDU 09 kwietnia 2024 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09 kwietnia 2024 r

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH

09 kwietnia 2024 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach według przyjętego harmonogramu na rok bieżący.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście: asp. sztab. Michał Szczęśniak, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów przy KWP w Katowicach; podinsp. w st. spocz. Krzysztof Szala, b. przewodniczący Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Policyjnych KWP w Katowicach; Krzysztof Debudaj, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej; Ryszard Pietras, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Piotr Stypa, Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego.

Posiedzenie Zarządu prowadził Mieczysław Skowron, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, który przywitał zaproszonych gości i członków Zarządu Wojewódzkiego. Następnie uczczono chwilą ciszy emerytów i rencistów policyjnych, którzy odeszli na tzw. „wieczną służbę” oraz policjantów, którzy zginęli na służbie.

Pierwsza część posiedzenia miała charakter uroczysty. Podziękowano za służbę i za współpracę podinsp. w st. spocz. Krzysztofowi Szali, który w lutym tego roku zakończył służbę w Policji, a tym samym przestał sprawować funkcję przewodniczącego Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Policyjnych KWP w Katowicach. Odczytano specjalny list gratulacyjny, który w swej treści miał charakter podziękowania za długoletnią służbę oraz za pracę na rzecz i dla dobra emerytów i rencistów policyjnych. Pan podinsp. w st. spocz. Krzysztof Szala w geście podziękowania otrzymał od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego symboliczny upominek. Zabierając głos, podziękował Zarządowi Wojewódzkiemu SE i RP w Katowicach za zaproszenie, za lata współpracy, za ciepłe słowa skierowane pod jego adresem, po czym dokonał wpisu do kroniki ZOW. Specjalnego gościa nagrodzono brawami na stojąco.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do części roboczej, podczas której m. in. przyjęto porządek obrad, sprawozdania za 2023 rok oraz Plan działania i Preliminarz Budżetowy na 2024 rok. Ponadto przyjęto Koncepcję obchodów 10. lecia ufundowania, nadania i wręczenia sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu SE i RP w Katowicach, powołano Komitet Organizacyjny obchodów tego przedsięwzięcia. W końcowej części posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego przyjęto niezbędne uchwały.

 

Tekst: Mieczysław Skowron

Zdjęcia: Mirosław Tukaj i Arkadiusz Rogala

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET