Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     Cieszyn Koła nr 26 Zebranie Sprawozdawcze 24 marca 2023r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Cieszyn Koła nr 26 Zebranie Sprawozdawcze 24 marca 2023r

24 marca 2023r w Restauracji „TRZECH BRACI” w Cieszynie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie.

24 marca 2023r w Restauracji „TRZECH BRACI" w Cieszynie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie. Po przywitaniu wszystkich obecnych i zapoznaniu z porządkiem zebrania, Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Koła za rok 2022, a później Plan Pracy na rok 2023 przedstawił Prezes Koła – Krzysztof Kobielusz. Sprawozdanie Finansowe za rok 2022 oraz Preliminarz budżetowy na rok 2023 przedstawiła skarbnik - Jolanta Ciemała. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący - Józef Gorzelany. Po dyskusji dokumenty te zostały jednogłośnie przyjęte. Przyjęto także Regulamin Działania Zarządu Koła na lata 2022-2026 przedstawiony przez Prezesa Koła. Następnie ustalono, że roczna składka członkowska nie zostanie podwyższona nad to co ustalił Zarząd Główny SEiRP -czyli 60zł. Po zakończeniu części roboczej zebrania, wszyscy jego uczestnicy zasiedli do wspólnego obiadu.

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET