Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Stowarzyszenie „Obywatelski Parlament Seniorów”    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Stowarzyszenie „Obywatelski Parlament Seniorów”

Stowarzyszenie „Obywatelski Parlament Seniorów”

 

W dniu 5 lipca 2021 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie grono założycieli składające się z 23 delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, kierując się koniecznością uzyskania osobowości prawnej przez organizację społeczną, jaką jest Obywatelski Parlament Seniorów powołało do życia Stowarzyszenie pod nazwą Obywatelski Parlament Seniorów. Przyjęto projekt statutu, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

Wśród członków założycieli było czworo przedstawicieli z województwa śląskiego, w tym Mieczysław Skowron, reprezentujący w Parlamencie od kilku lat środowisko emerytów i rencistów policyjnych województwa śląskiego oraz Jan Dziedzic, reprezentujący Mysłowicką Radę Seniorów.

Posiadanie osobowości prawnej przez organizację przedstawicielstwa i rzecznictwa interesów 9. milionowej populacji osób starszych jest niezwykle ważne. Wydarzenie finalizujące to zadanie uznano w konsultacjach społecznych za niezwykle istotne i priorytetowe.

Warto zaznaczyć, że Obywatelski Parlament Seniorów angażuje się m. in. w prace na rzecz uzyskania najlepszych rozwiązań w przyszłej ustawie dotyczącej osób starszych.

 

Tekst: Mieczysław Skowron

Zdjęcie: Prezydium OPS

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET