Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     NOTATKA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH W DNIU 10.12.2019r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NOTATKA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH W DNIU 10.12.2019r.

Katowice, dnia 10 grudnia 2019r.
NOTATKA
Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  ODDDZIAŁU  WOJEWÓDZKIEGO 
SEiRP  W  KATOWICACH   W DNIU  10.12.2019r.
W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie członków  ZOW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZW Ryszard Mędrzyk, który przywitał obecnych członków, ZOW i Prezydium oraz zaproszonych gości. 
Następnie uczczono minutą ciszy naszych kolegów i koleżanki ze Stowarzyszenia, którzy odeszli na wieczną wartę oraz Policjantów, którzy zginęli na służbie. 
 W dalszej części zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia .
Prezes Ryszard Mędrzyk  złożył  życzenia  świąteczno-noworoczne dla wszystkich obecnych oraz ich najbliższych i udzielił głosu zaproszonym gościom. 
Głos zabrał m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Prezes ZG SEiRP w Warszawie, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, N-k Gabinetu K-nta Woj. Policji w Katowicach.
Kapelan Joachim Gondro wygłosił modlitwę i wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie świąteczne życzenia. 
Po przerwie rozpoczęła Ryszard  Mędrzyk zapoznał obecnych z porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
  Prezes ZOW  Ryszard  Mędrzyk  odczytał sprawozdanie 
z działalności ZOW  z półrocza. Wysoko ocenił pracę m.in. Ewy Macek, Sylwii Romaniuk i prezesów Kół. Podziękował wszystkim za pracę i zaangażowanie.
Krzysztof Szala przekazał  informację z działalności Komisji Socjalnej .
Ryszard  Mędrzyk przedstawił sprawozdanie z pracy Prezydium ZW za okres od 28.05.2019r.do 10.12.2019r.  i  sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz przekazał informacje z Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów oraz posiedzenia ZG w Płońsku
w dniach 19-20.09.2019r. Zapoznał z projektem grafiku posiedzeń Prezydium i ZW SEiRP w Katowicach na rok 2020r. oraz omówił propozycje wyjazdowego posiedzenia ZW SEiRP K-ce w roku 2020r.
Kol. Beata Wójcik omówiła proponowane zmiany w funkcjonowaniu strony internetowej ZW Katowice. 
Ewa Macek omówiła skutki ustawy represyjnej, w tym przypadki osób objętych ustawą, które straciły życie tj. 60 osób.
Protokół z posiedzenia sporządziła Ewa STEC, który dostępny jest w ZOW SEiRP Katowice
Notatkę  z protokołu sporządziła Beata Wójcik

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET