Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach w dn. 04.06.19    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach w dn. 04.06.19

                                                              Protokół

Z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w  Katowicach w dn.  04.06.2019 

 

               W posiedzeniu Prezydium uczestniczyło  sześciu jego  członków ( lista obecności Zał. Nr 1).  

Posiedzenie otworzył  I Wiceprezes SEiRP w Katowicach  Ryszard Purzyński, który przywitał zebranych  i zapoznał  z  porządkiem posiedzenia. (zał. Nr 2). Przedstawiony porządek został   przez obecnych  przyjęty

Następnie Ryszard   Purzyński  odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium       z  dnia 7 maja br.

W dalszej części spotkania omówiono  kwestię  wytypowania  osób do odznaczeń na posiedzenie Zarządu Głównego na dzień 25 czerwca 2019 r. w Warszawie.

                  Weryfikacja  osób  i  analiza kartotek  z odznaczeniami   wykazała  brak kandydatów w bieżącym  roku   do wystąpienia   o  odznaczenia.

    Po konsultacjach z Tadeuszem Szkarłatem w sprawie „Odznaki  Honorowej ZW” – ustalono ,        że zamówi  on  50 sztuk  , jeszcze   wg  dotychczasowego  wzoru.

     Wstępnie przygotowano projekt grafiku posiedzeń  członków Prezydium w ramach dyżurów            w okresie lipca i sierpnia br.    Ryszard  Purzyński   zobowiązał  Grażynę  Waryszak  do weryfikacji              i ukończenia grafiku. Gotowy grafik dyżurów zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej.

        Przygotowano zestaw odcisków dotychczasowych  pieczątek , którymi  dysponuje  Prezydium  ZOW   SEiRP  w Katowicach w celu ich wykonania wg nowego nazewnictwa zgodnie z wytycznymi          Zarządu  Głównego  w oparciu o nowy Statut SEiRP.        Sprawą zajmie się kol. Krystyna Rogala. 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała : Grażyna Waryszak


Projekt i wykonanie: InforpolNET