Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     Pomoc    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Pomoc

Mysłowice; 26 marca 2020 r.

 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU

ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

SEiRP W KATOWICACH

PAN RYSZARD MĘDRZYK

 

 

18 marca 2020 r. za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach zostaliśmy powiadomieni przez Zarząd Główny Stowarzyszenia o bardzo trudnej, można rzec tragicznej, życiowo sytuacji materialnej i zdrowotnej naszej Koleżanki Józefy Rutkowskiej z Koła we Włocławku. O szczegółach tej sytuacji, którą członkowie Zarządu Wojewódzkiego znają nie będę się rozpisywał.

W imię zasady solidaryzmu społecznego: jeden z drugim, jeden dla drugiego, nigdy jeden przeciw drugiemu – zwracam się do Pana Prezesa oraz wszystkich Koleżanek i Kolegów, członków Zarządu Wojewódzkiego o wyrażenie zgody na przekazanie z budżetu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach kwoty pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 złotych. Ta w gruncie rzeczy symboliczna kwota na wsparcie Pani Józefy niech będzie dowodem na to, że nie są nam obce nieszczęścia ludzi bez względu na czas i miejsce, że jesteśmy wrażliwi na niesienie pomocy oczekującym ludziom, że jesteśmy gotowi na czynienie dobra nie tylko w deklaracjach, ale i w czynach.

Wielokrotnie w przeszłości Zarząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach i nie tylko, służył pomocą potrzebującym, poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu i innych zdarzeń losowych.

W imieniu Zarządu Koła Nr 27 SEiRP w Mysłowicach wyasygnowałem na powyższy cel z budżetu kwotę 200 złotych, nie licząc indywidualnych wpłat członków naszego Koła.

 

Nasz wielki rodak Jan Paweł II, papież powiedział kiedyś:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to kim jest,

i nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi…”

 

Niech to motto teraz i zawsze nam towarzyszy w niesieniu pomocy na rzecz i dla dobra drugiego człowieka.

 

Uprzejmie proszę o potraktowanie tej sprawy bez zbędnej zwłoki.

 

Do wiadomości:

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach.

 

Z poważaniem,

 

Mieczysław Skowron

/ prezes Zarządu Koła Nr 27 SEiRP w Mysłowicach /

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET