Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Notatka z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 13.09.2019 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Notatka z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 13.09.2019 r

Sucha Beskidzka 13 wrzesień 2019 rok
N o t a t k a
z  posiedzenia Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego  SEiRP w Katowicach   w dniu   13.09.2019 r.
        Na  posiedzeniu   obecni wg listy obecności  ( lista obecności  - zał, do protokołu)
Posiedzenie otworzył Prezes SEiRP ZW Katowice Ryszard Mędrzyk, który przywitał  zaproszonych gości  i pozostałych  członków ZW.
Prezes Mędrzyk przedstawił porządek obrad ( załącznik , plan przygotowany i rozesłany przez Sekretarza ZOW Sylwia Romaniuk). Uprawnionych do głosowania - 20 osób (lista obecności , załącznik). Jednogłośnie przegłosowano  porządek  obrad. 
Minutą ciszy uczczono tych ,którzy odeszli .
Zatwierdzono nowego członka prezydium ZW SEiRP i Rzecznika Prasowego, którym została Kol. Beata Wójcik
Wiceprezes Ewa Macek omówiła problemy związane z funkcjonowaniem nowego ubezpieczenia SEIRP 2019  w PZU  . 
Kol. Ewa Macek  jest jednym z trzech członków zespołu negocjacyjnego powołanego do rozmów z PZU SEiRP 2019.  
Pierwsze spotkanie zespołu z PZU odbyło się 10 lipca 2019 roku . Ustalono , że   dalsze  negocjacje będą kontynuowane w  terminie -  II polowa sierpnia tego roku . Do spotkania do chwili obecnej nie doszło.
 Kol. Ewa Macek przedstawiła kwestie sporne w rozmowach z PZU dotyczące : 
- Pobytu w szpitalu – niekorzystna oferta PZU (Warta za 1 dzień płaci a PZU po 4 dniach)
- Rekonwalescencji po pobycie w szpitalu ( Warta jest bardziej korzystna).
Warta oferuje również kartę lekową ( Warta wpłaca  200 zł na kartę lekową)
Wariant 4 PZU ( w przypadku rodzin) gorszy niż oferta Warty.
Kol. Dariusz Radłowski Prezes Koła  w  Tarnowskich Górach zaproponował porównanie innych wersji ubezpieczeń  w obszarze służb mundurowych, w tym propozycje  Policyjnych Związków Zawodowych , gdzie ubezpieczonych jest część emerytów mundurowych. 
Dyskusja w tym temacie  koncentrowała się wokół  określenia przyczyn  nieprawidłowości w zakresie nowego ubezpieczenia oraz określeniu winnych tego stanu rzeczy.
Prezes R. Mędrzyk  poinformował, że w Warszawie podczas posiedzenia ZG ustalono  ,że wszystkie osoby z ubezpieczeniem SEiRP 2019 miały zostać automatycznie ,bez względu na wiek przeniesione do nowego ubezpieczyciela . 
Kol.  Ewa Macek omówiła aktualności w zakresie funkcjonowania „Ustawy represyjnej” , w tym szczegółowo omówiła  kilka spraw ,  w których zapadły wyroki  w Sądzie Okręgowym i Apelacyjnym ws  odwołań od Decyzji ZER obniżających świadczenia emerytalne. Zwróciła uwagę na brak jednolitego orzecznictwa.
Następnie przedstawiła  aktywność  koordynatorów w działaniach zakreślonych  z Uchwale ZW Katowice o funkcjonowaniu zespołu,a także  omówiła Wybory Parlamentarne, zaangażowanie Andrzeja Rozenka,  propozycje spotkań z kandydatami do Parlamentu , oraz informacje o tym ,że wśród kandydatów do Parlamentu są emerytowani funkcjonariusze
Kol. Dariusz Radłowski (Prezes Koła w  Tarnowskich Górach)zaproponował,aby  Rzecznik Prasowy umieściła na stronie Zarządu apel dot.udziału wszystkich członków SEiRP i ich rodzin w głosowaniu w wyborach parlamentarnych.  .
Kol. Sylwia Romaniuk omówiła rekonstrukcje utworzonych Komisji .
Podczas posiedzenia nie omawiano Sprawozdania Finansowego . Ten punkt  został  przeniesiony na następne posiedzenie. 
Prezes ZW-Ryszard Mędrzyk przedstawił  warunki nowo podpisanego porozumienia z Komendantem Wojewódzkim.

Protokół z posiedzenia , który znajduje się w Zarządzie  Stowarzyszenia   sporządziła Kol. Beata Wójcik


Projekt i wykonanie: InforpolNET