ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2016    /     TYCHY : " WILIJKA" tyskich emerytów policyjnych.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

TYCHY : " WILIJKA" tyskich emerytów policyjnych.

 

W czwartkowy wieczór 15 grudnia 2016 r. członkowie tyskiego Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych wraz z towarzyszącymi im małżonkami spotkali się w kawiarni „Rapsodia” na świąteczno-noworocznym spotkaniu opłatkowym. Wśród zaproszonych gości obecni byli V-ce Prezydent Miasta Tychy Miłosz Stec, p.o.Komendant Miejski Policji mł.insp.Sławomir Wojtylak, V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach insp.w st.spocz.Edward Lesiewicz wraz z małżonką, przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów st.asp.sztab.Marcin Wróbel, prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pani Alicja Madejska . Po złożeniu życzeń świąteczno-noworocznych przez prezesa Zarządu Koła Tadeusza Szkarłata zebrani członkowie wraz z gośćmi złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem przy pieśniach kolędowych. Podczas tego spotkania odbyła się uroczystość wręczenia legitymacji członkowskich 5 nowym członkom oraz podpisana została umowa o współpracy pomiędzy tyskim Kołem SEiRP a Kołem Związku Żołnierzy WP w Tychach. Po zjedzeniu wigilijnej kolacji odbyło się nadzwyczajne zebranie Koła w związku z rezygnacją sekretarza Koła oraz skarbnika i członka Komisji Rewizyjnej. W wyniku jawnych wyborów do Zarządu Koła zostali wybrani kol.Mirosław Gluza, który będzie pełnił funkcję sekretarza Koła i rzecznika prasowego, kol.Mirosław Wypij na stanowisko skarbnika Koła oraz kol.Stanisław Duszyński w skład Komisji Rewizyjnej Koła. Podjęta została również uchwała o podwyższeniu składki członkowskiej. Prezes Koła przedstawił na zakończenie zebrania założenia do Planu Pracy Koła w 2017 roku, które zostały zaakceptowane przez obecnych członków. Spotkanie przebiegło w miłej, przedświątecznej atmosferze.

 

 

Tekst: Tadeusz Szkarłat

Zdjęcia: Marian Kuczmiński

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET